Na schokkende beelden: Animal Rights wil slachthuis dicht

videostill undercoverreportage Animal Rights
Dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil dat het Exportslachthuis Tielt, het grootste varkensslachthuis van ons land, onmiddellijk dichtgaat. Een maand lang filmde een undercovermedewerker daar beelden waarop te zien is hoe varkens mishandeld en in een aantal gevallen levend opgetakeld worden.

Dieren die dood zijn bij aankomst in het slachthuis worden alsnog geslacht, wat verboden is. Daarnaast is ook te zien hoe werknemers de oormerken van levende varkens wegsnijden, om hun buitenlandse herkomst te verdoezelen. Daarmee omzeilt het slachthuis de exportwetgeving.

"Geen eenmalige inbreuken"
"De beelden bewijzen dat het helemaal niet om eenmalige inbreuken gaat", zegt Nadine Lucas, voorzitter van Animal Rights. "Aanhoudend veroorzaakt dierenleed en fraude maken dat dit slachthuis eigenlijk niet langer open kan blijven." De organisatie dient ook klacht in bij het Brugse parket.

Thomas De Roover, CEO van het Exportslachthuis Tielt dat jaarlijks 1,3 miljoen varkens over de vloer krijgt, zegt geschrokken te zijn van de beelden. "Er gebeuren zaken bij ons die niet door de beugel kunnen, we nemen onmiddellijk maatregelen."

"Aanhoudend veroorzaakt dierenleed en fraude maken dat dit slachthuis eigenlijk niet langer open kan blijven."

Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights

Familiebedrijf

In een officiële reactie zegt de directie van de Debra-Group "bijzonder geschokt" te zijn door de inhoud van de beelden en de inbreuken op de procedures. Debra-Group is een familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis en is geëvalueerd tot een modern bedrijf dat veel geïnvesteerd heeft in de voortdurende modernisering van het slachtproces en het welzijn van varkens in en rond het bedrijf. 

Het laatste investeringsprogramma werd opgestart in 2014 met speciale aandacht voor dierenwelzijn. "We installeerden onder meer een nieuwe losbrug met anti-sliplaag en lagere hellingsgraad, nieuwe stallen met vloerverwarming en verneveling, computergestuurde CO2-verdoving enzovoort", zegt CEO Thomas De Roover. "Tijdens de slachtactiviteiten is er permanente controle voor het FAVV. Als dierenartsen inbreuken op het dierenwelzijn vaststellen, worden die gemeld aan de dienst dierenwelzijn van het Vlaams Gewest. Daarnaast voeren ook onze klanten op regelmatige basis aangekondigde en onaangekondigde controles en inspecties uit."

Onverantwoord gedrag
"De feiten die in de reportage aan bod komen, nemen we dan ook bijzonder ernstig. Het kan niet dat de grote inspanningen op het vlak van dierenwelzijn teniet gedaan worden door het onverantwoord gedrag van enkele werknemers. Ondanks het feit dat er al veel camera's aanwezig zijn (met medeweten van de werknemers) die de kwaliteit van het proces moeten bewaken, stellen we vast dat enkele werknemers de procedures toch nog met de voeten treden. Op basis van de beelden wordt een intern onderzoek opgestart. De betrokken instanties worden ingelicht. We zullen de inbreuken oplijsten en gepaste maatregelen nemen", besluit De Roover.

"De feiten die in de reportage aan bod komen, nemen we bijzonder ernstig. Het kan niet dat de grote inspanningen op het vlak van dierenwelzijn teniet gedaan worden door het onverantwoord gedrag van enkele werknemers."

Thomas De Roover, CEO Exportslachthuis Tielt