Meer dan tweehonderd diersoorten gebruiken ecoduct 'De Warande'

Het ecoduct over de N25 in Bierbeek (Archiefbeeld).
Google Maps Het ecoduct over de N25 in Bierbeek (Archiefbeeld).
Meer dan tweehonderd diersoorten gebruiken het ecoduct De Warande, met tien lentes het oudste van de ondertussen zes ecoducten in Vlaanderen. Dat laat het Agentschap voor Natuur en Bos weten.

Het ecoduct De Warande verbindt in Bierbeek, het westelijk deel van het Meerdaalwoud (Meerdaalbos), met het oostelijk deel (Mollendaalbos), doormidden gesneden door de N25. De veilige oversteekplaats voor dieren is het enige ecoduct in België waar ook ruiters over mogen. "De geur van paarden overheerst immers", zegt regiobeheerder Bart Meuleman (Agentschap voor Natuur en Bos). "Meer nog, voor reeën is dat zelfs een geruststelling dat andere dieren van het ecoduct gebruik maken."

De afgelopen tien jaar werden meer dan 200 verschillende diersoorten gezien op het ecoduct. "Dassen, steenmarters, eekhoorns, reeën, everzwijnen, bunzing en vossen zijn de meest gekende soorten. Maar ook zeven soorten vleermuizen, 51 loopkeversoorten waaronder de in Vlaanderen bedreigde lederloopkever en honderd spinnensoorten waarvan 17 rode lijst-soorten." Op het ecoduct zijn ondertussen ook heel wat planten te zien, zoals het longkruid, kleine pimpernel, brem, bosanemoon, kleine maagdenpalm en tientallen andere bosplantensoorten.

Het ecoduct in het Meerdaalwoud is het oudste van (ondertussen) zes ecoducten in Vlaanderen, na de Warande (Bierbeek) werden de ecoducten Kikbeek (Opgrimbie), De Munt (Loenhout), Kempengrens (Postel), Peerdsbos (Brasschaat/Schoten) en Nationaal Park Hoge Kempen gebouwd. Doorheen de jaren werden in Vlaanderen ook heel wat amfibieëntunnels, maar onder meer ook boom- en bermbruggen en ecoduikers gebouwd. Een oplijsting van maatregelen tegen ontsnippering van het landschap staat op de nieuwe website www.wegenennatuur.be.

Archiefbeeld ecoduct Kikbeek.
PHOTO_NEWS Archiefbeeld ecoduct Kikbeek.