Koop geen hond in de zak: ook in België nog 'broodfokkerijen'

UNKNOWN
De schattige pup die je koopt bij de kweker is niet altijd afkomstig van een 'propere' bron. Jaarlijks worden in ons land 160.000 pups verhandeld, waarvan een klein derde uit kleinschalige fokkerijen, een deel uit Oost-Europa en een deel uit zogenaamde broodfokkerijen, waarbij de honden erg slecht behandeld worden. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Trust in een persbericht.


Broodfokkerijen zijn grote boerderijen waarbij men de hondjes kweekt in veel te kleine en vuile hokken, zonder de nodige vaccinaties, verzorging en aandacht. De omstandigheden waarin deze pupjes op moeten groeien heeft een erg negatieve invloed op hun ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychologisch.

"Bijna alle pups die je in winkels vindt, zijn afkomstig uit broodfokkerijen", zegt Eline Gekhiere van VZW Animal Trust. "9 op 10 van de honden in het asiel die gedrags- en of lichamelijke problemen vertonen, komt uit een winkel die met dergelijke fokkerijen samenwerkt. Honden in deze fokkerijen zitten vaak onder de schurft, hebben te kampen met talrijke onbehandelde infecties en misvormingen door een te intensieve kweek. We proberen deze honden terug te 'socialiseren' zodat ze toch nog een normaal leven kunnen leiden."

Om tegen deze praktijken te protesteren en te strijden voor een ethische verhandeling van honden werd de actie 'Een hond in een zak' op touw gezet. Daar kan je een petitie tekenen die het ethisch charter ondersteunt.

UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN

Wat als koper?
Maar wat doe je nu als koper of potentiële koper? Voor hem is het niet altijd gemakkelijk te achterhalen waar en in welke omstandigheden een pup gekweekt is.

"We raden aan om naar een dierenarts te gaan: hij weet doorgaans wel waar pups gekweekt worden in goede omstandigheden. Hij kan je ook tips geven over welk ras past bij je levensstijl en je gezin", geeft Rudy De Meester, specialist gedragsdiergeneeskunde mee.

Online of bij grote bedrijven kopen wordt afgeraden: "Ga liefst naar een particulier of kleine familiale fokker waar je de puppy én de ouders enkele keren kan bezoeken en vraag altijd om het paspoort van de hond te zien voor de aankoop."

Ook de regering wordt aangesproken. "De gaten in de wet moeten gestopt worden", argumenteert De Meester uit. "Momenteel wordt er in het Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren van 27 april 2007 enkel rekening gehouden met materiële voorwaarden maar niet met het welzijn van de dieren. Het gaat over levenskwaliteit en socialisatie van de dieren en niet over handelswaar."

UNKNOWN