Kleine torenvalk voor het eerst in België gespot

Torenvalk.
THINKSTOCK Torenvalk.
In Oostduinkerke is gisteren voor het eerst in ons land een kleine torenvalk gezien. Het gaat om het mediterrane broertje van onze torenvalk, meldt Natuurbericht.be.

Het was vogelkijker Diederik D'Hert die gisteren, tijdens het fotograferen van vinken aan de duingordel van Oostduinkerke, rond 10.30 uur een kleine valk zag aanvliegen uit noordoostelijke richting. Een check met de literatuur en een analyse van de gemaakte foto's leidde naar de 'kleine torenvalk', het broertje van onze torenvalk.

"Beide soorten lijken sterk op elkaar", verduidelijkt Dominique Verbelen (Natuurpunt). "Zeker jonge vogels en vrouwtjes zijn heel moeilijk uit elkaar te houden. De nagels van de torenvalk zijn altijd zwart, die van de kleine torenvalk altijd licht. Maar nageltjes zien bij een overvliegende vogel is quasi uitgesloten. Wat rest is voer voor specialisten. Het feit dat de tiende (= buitenste) handpen duidelijk langer is dan de zevende, gaf de doorslag. Bij een torenvalk is die buitenste handpen ongeveer even lang dan die zevende."

Kleine torenvalk
De kleine torenvalk is een mediterrane soort, waarvan de Europese populatie geschat wordt op 25.000 à 42.000 paar. Het zwaartepunt ligt in Spanje, maar ook in Frankrijk, Portugal, Italië, Griekenland en Turkije komt de soort voor, net als in Centraal-Azië en Noord-Afrika. De West-Europese populatie is er sinds 1950 met ongeveer 95 procent op achteruit gegaan, al lijkt die trend de laatste jaren gestopt.

De waarneming moet nog goedgekeurd worden door het Belgisch Avifaunistisch Homologatie Comité (BAHC), een soort zeldzaamhedencommissie, maar daar worden geen problemen meer verwacht.

Met de 'kleine torenvalk' komt de officiële lijst van Belgische vogels op 439 soorten te staan, waarvan 422 in Vlaanderen gezien werden.