Jaarlijkse paddentrek barst los

Met maxima van 15 graden, geen nachtvorst en een zachte lenteregen, waren de trekomstandigheden voor de jaarlijkse paddentrek vannacht zeer gunstig.

"Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal en de grote paddentrek is eindelijk begonnen, al zal die even gauw weer stilvallen", zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "Vrijdagavond en zaterdagavond zijn de trekomstandigheden behoorlijk, maar daarna komt de winter even terug. Ergens tussen zaterdagavond en zondagmiddag trekt een koudefront over het land met onderkoelde regen en later zelfs kans op sneeuwbuien. De temperatuur gaat in vrije val en de paddentrek zal, nog voor hij goed op gang is, opnieuw volledig stilvallen. Mogelijk zal de winterprik aanhouden tot 21 maart en wordt het dus nog een poos wachten op een tweede paddengolf."

Door de relatief koude wintermaanden kwam de trek in 2013 overigens pas laat op gang. "Doorgaans bouwt de paddentrek langzaam op met een trage start midden tot eind februari om te pieken in de eerste of tweede week van maart", aldus Verbelen. "Dit jaar was er nauwelijks zo'n aanloopfase en brak de paddentrek gisteren in alle geweld los."

Natuurpunt coördineert jaarlijks in heel Vlaanderen paddenoverzetacties, vorig jaar 236 in 109 steden en gemeenten. Daarbij werden 160.981 amfibieën levend de weg overgezet, grotendeels gewone pad (80 pct), bruine kikker (12 pct) en alpenwatersalamander (3 pct), maar ook zeldzame soorten als rugstreeppad, heikikker, kamsalamander en vuursalamander.

Photonews