Everzwijnen vernielen steeds vaker landbouwgrond: drone brengt enorme schade in beeld

Groeiende populaties van everzwijnen brengen steeds meer schade toe aan landbouwgrond in Europa. Een nieuwe methode met een drone maakt het nu mogelijk om die schade op een snellere, gestandaardiseerde en objectieve manier in te schatten. "Ik wil een eerste inzicht krijgen in de omvang van de landbouwschade door everzwijnen in Vlaanderen omdat - in tegenstelling tot naburige regio's en landen - de schade niet wordt gemonitord en dus niet bekend is wat de financiële omvang is voor de landbouw", zegt Anneleen Rutten, doctoraatsstudente aan de Universiteit Antwerpen en onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). In Vlaanderen zijn everzwijnen pas in 2006 teruggekeerd, nadat ze al bijna 50 jaar niet meer te zien waren in onze streken. Ondertussen is hun aantal opnieuw fel gestegen. "De schade die ze aanbrengen is duidelijk op de beelden: in graslanden zorgt hun gewroet voor een duidelijk kleurverschil tussen gras en waar de grond omgewoeld is."

Anneleen Rutten