Europa wil importverbod op producten van zeehonden

De Europese Commissie wil de handel in zeehondenproducten in de hele Europese Unie verbieden. Dat heeft eurocommissaris voor Milieu Stavros Dimas aangekondigd. "We willen de handel van zeehondenproducten in de Europese Unie, alsook de invoer, doorvoer en uitvoer verbieden. Producten uit landen waar wrede jachtpraktijken worden toegepast, mogen de Europese Unie niet in", verklaarde Dimas. Volgens hem wil de Unie de "hoogste normen inzake dierenwelzijn" handhaven.

Wreedaardig
Dimas wees erop dat een steeds groter deel van de Europese burgers zich keert tegen de wreedaardige technieken die in sommige landen worden gebruikt om jonge zeehonden te doden. Ze veroorzaken onnodige pijn, stress en angst bij de dieren. Begin juli betoogde een duizendtal mensen in Brussel voor een Europees verbod op zeehondenproducten.

Canada
Canada, Groenland en Namibië zijn samen goed voor 60 procent van de 900.000 zeehonden die jaarlijks worden gedood. Ook in Rusland, Noorwegen en Alaska wordt de jacht beoefend. Het is echter vooral de handel vanuit Canada die door dit voorstel wordt geviseerd. Jagers kregen er de voorbije lente nog toestemming om 275.000 zeehonden te doden. De totale populatie wordt geschat op 15 tot 16 miljoen dieren.

Het voorstel van de Commissie moet goedgekeurd worden door het Europese Parlement en de lidstaten. In de EU bestaat de jacht in Groot-Brittannië, Zweden en Finland.

Aanzienlijke klap
In België en Nederland geldt reeds een verbod op zeehondenproducten. Indien de Europese verordening groen licht krijgt, zou de wereldwijde handel in zeehondenproducten volgens Dimas een "aanzienlijke klap" worden toegediend. Naar schatting een derde van alle zeehondenpelsen wordt in Europa verkocht, of via Europa verhandeld.

Uitzonderingen
De Europese Commissie wil de handel in zeehondenproducten wel blijven toestaan wanneer exporterende landen garanties bieden dat de jachttechnieken hoge normen inzake dierenwelzijn respecteren. Dat zou via een certificatiesysteem moeten gebeuren. Ook voor de traditionele jacht van de eskimo's wil Dimas uitzonderingen toestaan. (belga/gb)

UNKNOWN