Eikelmuis en co met uitsterven bedreigd in Vlaanderen

Kos
Voor twee op de drie zoogdiersoorten (64 procent) is het in mindere of meerdere mate onzeker of ze nog in Vlaanderen kunnen overleven. Dat staat te lezen in de nieuwe Rode Lijst van zoogdieren, een rapport waarin geanalyseerd wordt hoe groot de kans is dat een diersoort in Vlaanderen zal uitsterven. Natuurpunt luidt aan de alarmbel: "Voor soorten als de boommarter, de eikelmuis en de vale vleermuis is er geen tijd te verliezen".

Om in te schatten hoe prangend de problematiek is, dringt zich een vergelijking op met voorgaande Rode Lijsten. De laatste Vlaamse lijst dateert al van 1994 en is moeilijk te vergelijken met de huidige Rode Lijst, omdat destijds een heel andere methodiek gebruikt werd. De Rode Lijst van Nederland uit 2007 en die van Wallonië uit 2011 zijn wel opgesteld volgens dezelfde criteria als de huidige Vlaamse, en lenen zich dus beter voor een vergelijking.

Wilde hamster
Daaruit blijkt dat Vlaanderen een stuk slechter scoort dan Nederland en Wallonië, waar respectievelijk 41 procent en 26 procent van de zoogdiersoorten bedreigd zijn. Natuurpunt vindt het dan ook hoog tijd om actie te ondernemen. Voor bijvoorbeeld de wilde hamster zou het zelfs al te laat zijn; "de soort is in Vlaanderen zo goed als uitgestorven".

Op dit moment wordt op Vlaams niveau geen enkel zoogdier actief beschermd en blijft het bij lokale initiatieven. "Enkele concrete Vlaamse actieplannen om soorten te redden liggen evenwel klaar, maar de Vlaamse regering heeft de afgelopen legislatuur geen enkel van die plannen goedgekeurd of uitgevoerd", aldus Natuurpunt.

De Vlaamse regering heeft de afgelopen legislatuur geen enkele concrete actieplannen goedgekeurd of uitgevoerd

Natuurpunt