Dierenrechtenorganisatie protesteert tegen het lijden van varkens in België

Facebook
Een veertigtal militanten van de dierenrechtenorganisatie Bite Back hebben deze namiddag in Brussel deelgenomen aan een symbolische actie om het lijden van gekweekte varkens in België aan te klagen. Met deze actie willen de militanten ook het publiek bewust maken van hun vleesverbruik. In België worden jaarlijks 12 miljoen varkens gekweekt voor de slacht.

Alle militanten hielden een pamflet vast waarop beelden van een onderzoek uit 2013 stonden afgebeeld waarin negen Vlaamse varkensboerderijen onder de loep werden genomen. "Dat onderzoek legde een ondraaglijke realiteit bloot: biggen die langzaam worden verpletterd onder het gewicht van een zeug, anderen die sterven of al gestorven zijn, zeugen met zweren die in stallen zitten nauwelijks groter dan het dier zelf, varkens die mank lopen, enzovoort. De publicatie van deze beelden zorgde voor heel wat commotie in Vlaanderen. Niet in het minst omdat het om erkende varkensboerderijen ging", zegt Jean Gaultier, woordvoerder van Bite Back.

Daarom wil Bite Back "het echte gelaat van het vlees" laten zien. "We vragen aan iedereen die gechoqueerd was door deze beelden, dat ze eens nadenken wanneer er de volgende keer een stuk vlees op hun bord ligt. Dat ze niet denken aan wat ze eten, maar wie ze eten", besluit Gaultier.