De paddentrek is begonnen

Marc Baert
Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal uit hun winterslaap om aan de grote paddentrek te beginnen. Met miezerige regen op heel wat plaatsen en avondtemperaturen rond de acht graden Celsius waren de trekomstandigheden donderdagavond gunstig, meldt Natuurpunt.

"Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een houtmijt of ingegraven in een ondergronds holte", verduidelijkt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "In het voorjaar ontwaken ze en gaan op pad naar hun voortplantingspoel. Doel: een partner zoeken en eitjes afzetten."

Door het dichte Vlaamse wegennet moeten veel amfibieën tijdens die tocht een weg oversteken. "Vaak eindigt zo'n tocht 'op weg naar nieuw leven' in een platte dood", aldus Verbelen. Natuurpunt coördineert daarom jaarlijks in heel Vlaanderen paddenoverzetacties, waarbij langs de trekroutes schermen geplaatst worden die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. In 2014 werden in 123 Vlaamse steden en gemeenten 264 overzetacties georganiseerd, wat een record was, goed voor 166.547 amfibieën die levend de weg werden overgezet. Het gaat vooral om de gewone pad (73 pct), de bruine kikker (18 pct) en de Alpenwatersalamander (2 pct), maar ook om zeldzame soorten als de kamsalamander (241 exemplaren),  de rugstreeppad (20) en de heikikker (1). De hoogste aantallen amfibieën werden gered in Antwerpen (44.044), gevolgd door Oost-Vlaanderen (37.596), Limburg (35.513), West-Vlaanderen (26.208) en Vlaams-Brabant (23.186). Toch noteerden vrijwilligers vorig jaar nog bijna 12.000 verkeersslachtoffers.

Doorgaans bouwt de paddentrek langzaam op met een trage start midden tot eind februari om te pieken in de eerste of tweede week van maart. "In 2014 viel een eerste piek op 20 februari, maar viel de grote trekgolf tussen 7 en 23 maart, met 10 maart als absolute uitschieter. Hoe de trek dit jaar zal verlopen, zal sterk bepaald worden door de weersomstandigheden." Afgaande daarop verwacht Natuurpunt een lichte trek voor vrijdagavond en een topnacht in de nacht van zaterdag op zondag.