Belang van de bij staat centraal in BZZZZZ-parcours

THINKSTOCK
Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) heeft samen met minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR) het 'BZZZZZ-bijenparcours' voorgesteld in het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Aan de hand van negen vragen kunnen leerlingen op een interactieve manier leren over het belang van de bij. Het parcours in het Museum voor Natuurwetenschappen werd speciaal ontworpen voor gezinnen en scholen.

Uitsterven
België telt in totaal ongeveer 380 bijensoorten. Het voortbestaan van de insecten wordt echter bedreigd door voedseltekort, ziektes en parasieten, een gebrek aan nestplaatsen en pesticiden en onkruidbestrijders. Ten minste 9 procent van de bijensoorten is met uitsterven bedreigd en voor meer dan de helft van de wilde bijensoorten zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar.

Daardoor komt echter ook onder meer de teelt en productie van fruit, groenten, koffie, cacao en biobrandstoffen in het gedrang. Bijen zijn namelijk cruciaal bij de bestuiving van bloemplanten. Naar schatting 80 procent van de teelten in Europa is rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van bestuiving.

Belang van de bij
"Het is dan ook belangrijk om de bij opnieuw onder de aandacht te brengen. Via dit interactief parcours kan er op het belang van de bij en biodiversiteit in het algemeen gewezen worden", zegt Sleurs.

De federale regering steunt daarom ook het nieuwe vierjarige onderzoeksprogramma BELBEES. Het heeft als doel om gegevens te verzamelen en te analyseren over de recente veranderingen in wilde bijenpopulaties. Maar op concrete maatregelen vanuit de regering is het nog wachten. "Met dit project willen wij sensibiliseren en vragen wij een persoonlijk engagement", zegt Sleurs. "Over eventuele concrete maatregelen vanuit de regering moet ik nog overleg plegen met minister Marghem."