Australië zet herpesvirus in voor uitroeiing karpers

thinkstock
De Australische overheid maakt tien miljoen euro vrij voor de aanpak van de karperplaag waarmee het land te kampen heeft. Om de karpers uit te roeien, wil de regering een karperspecifiek herpesvirus verspreiden onder de vissen.

Het herpesvirus zal uitgezet worden in het Murray-Darlingwaterbekken in het zuidoosten van het land. De voorbije zeven jaar hebben wetenschappers het virus getest op inheemse Australische vissoorten en andere dieren die langs de rivier leven. Daaruit blijkt dat het virus geen gevaar vormt voor andere diersoorten.

Het virus tast de nieren en huid van de karpers aan. Na een zevental dagen zijn de effecten waarneembaar en dan sterft de vis gemiddeld binnen 24 uur.

300 miljoen euro schade per jaar
"De gewone karper is een vervelende plaag in onze waterwegen en vormt 80 procent van de vismassa in het Murray-Darlingbekken, aldus minister van Industrie, Innovatie en Wetenschap Christopher Pyne. "Iedereen die van de Murray houdt, weet welke schade de karper de voorbije jaren veroorzaakt heeft aan de rivier en de omgeving."

De economische schade veroorzaakt door de karpers wordt jaarlijks op zo'n 320 miljoen euro geraamd. De huidige maatregelen, zoals vallen en commerciële visvangst bleken duur en weinig efficiënt. Bovendien bedreigen karpers ook andere diersoorten door het water troebel te maken, erosie te veroorzaken en inheemse vissoorten weg te concurreren voor voedsel.

Uitroeiing karpers onvoldoende
Jonathan La Nauze wijst erop dat de vrijlating van het virus alleen niet voldoende is om het ecosysteem te herstellen. "De erfenis van het wanbeheer in het Murray-Darlingbekken de voorbije jaren is dat 21 van de 23 grote riviervalleien in slechte of erg slechte staat zijn. Karpers gedijen heel goed in een dergelijke aangetaste omgeving - ze maken het zelfs nog erger door de rivierbedding om te woelen, te zorgen voor erosie van de oevers en het water te bemodderen."

Het onder controle krijgen van de karperpopulatie moet volgens hem dan ook hand in hand gaan met het herstel van oevers, een meer visvriendelijke irrigatie-infrastructuur en het vrijmaken van ecologische stromen."