Alarm over knoflookpad en boomkikker in Vlaanderen

Het ziet er slecht uit voor de knoflookpad.
thinkstock Het ziet er slecht uit voor de knoflookpad.
De helft van alle amfibieën en reptielen in Vlaanderen gaat in het rood, maar soorten beschermen helpt als soortbeschermingsplannen goed uitgevoerd worden. Dat schrijft Natuurbericht.be als opmerking bij de vernieuwde Rode Lijst voor Vlaamse amfibieën en reptielen.

De Rode Lijst schat op kwantitatieve wijze voor elke soort in hoe sterk ze bedreigd is en wat de kans is dat ze in Vlaanderen zal uitsterven. De ingewikkelde berekening is gebaseerd op bijna 40.000 gegevens uit de periode 2005-2011. De vorige Rode Lijst dateerde van 1996.

Knoflookpad
Van de 22 soorten amfibieën en reptielen in Vlaanderen zijn er negen (41 procent) in de categorie 'momenteel niet in gevaar'. "Tot zover het goede nieuws, want de rest gaat in het rood", verduidelijkt Dominique Verbelen (Natuurpunt). Vooral met de knoflookpad gaat het niet best, want het aantal vindplaatsen nam de afgelopen dertig jaar met 90 procent af. in 2013 waren er amper vijf populaties, goed voor 40 tot 50 roepende mannetjes. Gelukkig gaf minister Schauvliege recent de opdracht om een soortbeschermingsprogramma op te maken voor de ernstig bedreigde amfibie.

Boomkikker
Ook in dezelfde categorie staat de boomkikker. "Met die soort gaat het gelukkig wel de goede kant op. Soortgerichte beheersmaatregelen keerden het tij, zowel in Limburg als West-Vlaanderen." Nadat er rond de eeuwwisseling maar een honderdtal roepende mannetjes was, telden de Vlaamse voortplantingsplaatsen weer ruim duizend 'hagepuiten'. Vooral in de vallei van de Itterbeek werd een grote sprong voorwaarts gemaakt. "Dit verhaal toont dat soorten beschermen niet duur hoeft te zijn en, soms zelfs op korte termijn schitterende resultaten kan opleveren."

Andere soorten
Verder is er somber nieuws over de geelbuikvuurpad (regionaal uitgestorven). De adder, gladde slang, ringslang en vroedmeesterpad staan in de categorie 'bedreigd', terwijl de heikikker, kamsalamander, rugstreeppad en vuursalamander 'kwetsbaar' zijn.

Ook de boomkikker dreigt uit te sterven.
thinkstock Ook de boomkikker dreigt uit te sterven.