"Tegen 2050 is nog eens 30 procent van de ijsberen uitgestorven"

THINKSTOCK
De opwarming van de aarde lijkt niet meer te stuiten en dat heeft, zoals bekend, desastreuze gevolgen voor sommige soorten op onze planeet. Zo dreigt nog eens 30 procent van de ijsberen tegen 2050 uit te sterven. Dat zegt de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Volgens de ngo leven er nu nog tussen de 22.000 en 31.000 ijsberen in het wild in de VS, Canada, Noorwegen, Groenland en Rusland. "Alle studies tonen aan dat de ijsberen nog verder zullen uitsterven. Binnen 35 à 40 jaar sterft nog eens 30 procent van de populatie uit", zegt de IUCN in een donderdag gepubliceerd rapport.

De klimaatopwarming is de grote boosdoener. Die veroorzaakt een krimping van het zee-ijs. Die draagt bij aan de stijgende zeespiegel en bedreigt zo het overleven van de ijsbeer. Het roofdier heeft het zee-ijs nodig om op zijn prooien te jagen.

Op 29 november start de internationale klimaatconferentie in Parijs. Volgens WWF moet daar een duidelijk en sterk akkoord gevonden worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. "De klok tikt. Het is tijd voor actie", zegt WWF.

Naast de ijsbeer staan er nog tal van bedreigde dieren- en plantensoorten op de rode lijst van de IUCN, zoals schimmelsoorten, landschildpadden en kikkers.