"Soala's zijn met uitsterven bedreigd"

De Saola, een van de meest raadselachtige zoogdieren op deze wereld is met uitsterven bedreigd. Dat zegt een groep deskundigen die samengekomen zijn op een noodvergadering in Laos om het dier te kunnen redden.

De Soala is een vrij onbekende diersoort die door wetenschappers pas ontdekt werd in 1992. Het dier is - door de witte vlekken in het gelaat en de hoorns - het best te vergelijken met de woestijnantilopen in Arabië. Toch is de Soala meer verwant met wild vee en leeft het in de valleien van de Annamite Mountains langs de grens van Laos en Vietnam.

Klein aantal Soala's
Volgens William Robichaud van de IUCN (The International Union for the Conservation of Nature), die coördinator is van de werkgroep voor Soala's, gaat het echter niet goed met de populatie van het dier in het wild. "We zijn op een punt gekomen waar er slechts nog een kleine kans is om dit buitengewone dier te redden", aldus Robichaud, "Voor andere wilde dieren zoals de Kouprey zijn we waarschijnlijk al te laat en de deskundigen op deze vergadering willen niet dat de Soala hetzelfde lot ondergaat."

Biologen uit vier landen kwamen vorige maand samen in Vientiane (Laos) en kwamen tot de conclusie dat het aantal Soala's, sinds de ontdekking van diersoort in 1992, fors gedaald is. Bovendien lag het aantal Soala's in 1992 al niet indrukwekkend hoog. De kans op uitsterven is voor de dieren ook groter omdat ze nergens in een beschermde omgeving als dierentuinen worden gehouden.

Niet in gevangenschap
Bovendien is het volgens Barney Lang van IUCN moeilijk om de Soala's in gevangenschap te houden en te kweken. "Het ontdekken van de Soala's was al moeilijk. De dieren zijn moeilijk te fotograferen en worden ook nauwelijks opgemerkt. Bovendien is het zeer moeilijk om hen in gevangenschap in leven te houden. Er is geen enkele zoo in de wereld die een Soala bezit. En men denkt zelfs dat er in het wild slechts een tiental leven. Het zullen er in ieder geval niet meer dan honderd zijn."

Omdat er zo weinig geweten is van het dier en omdat men ook niet weet hoe men ze in gevangenschap kan houden, staat de Soala dan ook op de Rode Lijst van Meest Bedreigde Dieren van de IUCN.

Jacht grootste bedreiging
De jacht vormt het grootste gevaar voor de Soala. Vaak gaan jagers met hun honden naar de Annamite Mountains en worden Soala's het slachtoffer van hun jacht. De deskundigen zijn er dan ook van overtuigd dat Soala niet gered kan worden, tenzij er minder stropers en jagers met honden in het gebied vertoefen.

Er moet volgens de deskundigen ook een betere manier gevonden worden om de Soala's te kunnen identificeren in het wild en er moet een soort radiosysteem komen waarmee de dieren gevolgd kunnen worden om zo beter hun behoeften te begrijpen. Alleen zo zullen de Soala's misschien ooit in dierentuinen gehouden kunnen worden.

De deskundigen pleiten ook voor meer bewustmaking van het gevaar tot uitsterven van de Soala. Zo moet er meer steun komen voor de redding van de dieren. (ka)