"Joke, shame on you! "

PHOTO_NEWS
Ook vanuit de meerderheid komt er kritiek op de beslissing van de Vlaamse regering om de vossenjacht te versoepelen. Met name Vlaams N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker meent dat het besluit, waarvoor volgens hem geen rekening werd gehouden met adviezen van de Minaraad of met hoorzittingen in het Vlaams parlement, niet getuigt van goed bestuur.

De Vlaamse regering besliste gisteren de vossenjacht onder strikte voorwaarden uit te breiden. Bedoeling is de schade die aangericht wordt door de vossen, in te perken. "De vos is een kippendief en een lastpost en dus wordt hij vogelvrij verklaard. Een goede vos, da's een dooie vos. De jachtlobby mag van Joke (Schauvliege, de bevoegde Vlaamse minister, nvdr) voortaan in Vlaanderen het jaar rond op safari", hekelt Demesmaeker op zijn website.
 
Het is volgens de N-VA'er wetenschappelijke onzin te denken dat een versoepeling van de jacht op de vos iets oplost. Alleen een degelijke beveiliging biedt zekerheid dat kippen en ganzen veilig zijn. Als er vossenschade is, dan kan dat beperkt worden door doelgerichte beschermingsmaatregelen, niet door de vos vogelvrij te verklaren, zegt Demesmaeker.
 
"Jammer genoeg is er in deze legislatuur nog geen enkele stap vooruit gezet inzake natuur en biodiversiteit", schrijft Demesmaeker. "Integendeel, het aankoopbeleid loopt achter, het bosareaal gaat achteruit in plaats van vooruit, poldergraslanden zijn nog steeds niet beschermd. De zinloze beslissing om de jacht op de vos te versoepelen, komt helaas boven dat povere traject. Joke, shame on you! ", besluit de N-VA'er. (belga/kve)