De offshore windparken in onze Noordzee hebben uiteenlopende milieu-effecten

Een aangespoelde bruinvis op het strand van De Panne, archiefbeeld ter illustratie.
Jan Aelberts Een aangespoelde bruinvis op het strand van De Panne, archiefbeeld ter illustratie.
De windparken in de Belgische Noordzee kennen volgens het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (IRSNB) uiteenlopende milieueffecten. Zo blijkt het aantal gestrande bruinvissen samen te hangen met de periodes van intens onderwatergeluid tijdens de bouw van de parken. De windparken hebben ook sommige vogelsoorten afgeschrikt, maar anderen zoals de aalscholver weer aangetrokken. Dat blijkt vandaag uit een nieuw rapport over de milieueffecten op lange termijn van offshore windparken in onze Noordzee.

Sinds 2008 werden 318 offshore windturbines geïnstalleerd in het Belgische deel van de Noordzee. Nu dat de windparken er een decennium zijn konden wetenschappers onderzoeken welke milieu-effecten dat met zich meebracht. 

Zeesterren en vogels

Zo vonden de onderzoekers in de nabijheid van de windturbines hogere dichtheden en een grotere diversiteit aan macrobentische organismen, dat zijn ongewervelde dieren die in en op de zeebodem leven, zoals wormen, schelp- en schaaldieren en zeesterren. Daarentegen werd het windparkgebied grotendeels vermeden door de vogels jan-van-gent (-98 procent), de zeekoet (-60 tot -63 procent) en de alk (-75 tot -80 procent). Andere vogels zoals de aalscholver, de zilvermeeuw en de grote mantelmeeuw kwamen dan weer wél graag op de windparken af. De onderzoekers benadrukken dat deze effecten weer verdwenen op een halve kilometer van de randen van het windpark. 

Vleermuizen

De windparken worden ook bezocht door migrerende ruige dwergvleermuizen. Door te onderzoeken welke meteorologische omstandigheden de vleermuisactiviteit bevordert, kan het risico op aanvaringen vermeden worden door bijvoorbeeld de activiteit van de turbines bij slechte weersomstandigheden te beperken tijdens het migratieseizoen.

Bruinvissen

Voor de bruinvissen, de meest voorkomende walvisachtige in de zuidelijke Noordzee, waren de windparken een minder welkome nieuwigheid. De onderzoekers zagen een hoger aantal strandingen van bruinvissen op Belgische stranden gedurende maanden met een hoge intensiteit van impulsief geluid. Dat suggereert een toename van hun sterfte tijdens de bouwperiode. De laatste jaren werd daarom veel aandacht besteed aan geluiddempende technieken, benadrukken de onderzoekers.

De Belgische offshore windparken bedraagt in totaal zo'n 140 km², waarbinnen niet mag worden gevist. Toch zou het effect op de visserijactiviteit beperkt zijn gebleven, omdat de lokale vissers zich aangepast hebben en hun visserij-inspanning elders hebben opgevoerd. 

Jokko4 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Yves Steenssens

  Wij zijn bij de grootste energieverspillers ter wereld en dit sedert 1948 toen we automomentkeuring uitvonden - de energiekost om autopark naar de 78 stationnetjes te verplaatsen = een rij van 25km tankwagens goed voor fossiel heel België 2 x elektrisch thermisch- miljoenen prima voertuigen naar export of schroot-1/4 aankoop is energiekost , gemiddeld 4.844L x 2 (oudje initieel) 9.688L + rec.=10.000L per vervanging opgesoupeerd -waanzin in het kwadraat.

 • Bob(Robert) Bruyland

  Je kan toch niet vergelijken met tien jaar geleden,toen was de vorige klimaatverandering pas gedaan , nu zitten we in de volgende en zijn de omstandigheden helemaal anders . wat wel een feit is ,is dat onze factuur met 62% gestegen is,besluit : die molens kosten ons meer dan ze opbrengen!

 • Toran Korshnah

  Op deze manier creeër je dan ook een zeereservaat. Is meer dan nodig. Geef het nog eens 20 jaar?

 • Lou Bakker

  Het is ons verkocht als de ideale oplossing voor al onze energie problemen. Nu niet zeuren over een paar visjes en vliegende dieren. Zo is er altijd wel wat om de modale burger een schuld gevoel aan te praten. Eens moet het over zijn.