De meest 'sociale' hersenen zijn vatbaarder voor depressie

Thinkstock
Wie goedhartig, verantwoordelijk en eerlijk door het leven gaat, loopt mogelijk meer risico op depressie. Dat is het verrassende resultaat van een nieuwe Japanse studie in Nature Human Behavior. Mensen die liever alles voor zichzelf hebben, blijken vaak gelukkiger dan hun socialere medemens. 

Het model van de sociale waardeoriëntatie deelt mensen in volgens drie categorieën. Zestig procent van de mensen is pro-sociaal, wat betekent dat ze van mening zijn dat alle middelen gelijk verdeeld moeten worden onder iedereen. Dertig procent is individualistisch, en dus voornamelijk bezorgd om zijn eigen middelen. De overige tien procent is competitief: hoeveel ze hebben is voor deze mensen van geen tel, zolang ze maar meer hebben dan anderen.

In 2010 stelde Masahiko Haruno van de universiteit van Tamagawa in Nature Neuroscience dat de amygdala, een hersendeel dat gelinkt is aan stress, een sleutelrol speelt in de sociale waardeoriëntatie. In simulaties waarbij anderen meer geld kregen dan zij, werd de amygdala bij alle deelnemers aan het onderzoek geactiveerd. Kregen ze zelf meer geld dan anderen, dan werd dit hersendeel enkel geactiveerd bij de pro-sociale deelnemers. Dat wijst erop dat ze schuldgevoelens hadden.

Symptomen van depressie

Een nieuwe studie van Haruno's team, die deze maand gepubliceerd is, bevestigt de eerdere resultaten maar toont ook aan dat de hippocampus, een ander hersendeel dat een rol speelt bij stressreacties, bij pro-socialen en individualisten een verschillend activiteitspatroon vertoont. Daarnaast gingen de onderzoekers na of dit pro-sociale gedachtegoed op langere termijn gelinkt kan worden aan depressie.

Daarvoor maakten ze gebruik van vragenlijsten die peilen naar bepaalde symptomen van klinische depressie. De Japanse wetenschappers stelden vast dat pro-socialen wel degelijk meer symptomen vertoonden. Bij een opvolging van de deelnemers, een jaar later, bleek dat nog steeds het geval.

 Psychiaters suggereren al langer dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals extreme empathie, gelinkt zijn aan het ontwikkelen van depressie. 

Nog niet volgroeid

Een belangrijke kanttekening bij deze studie: de deelnemers aan deze studie waren allen tussen de 18 en 26 jaar. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de prefrontale cortex niet volledig volgroeid is tot de leeftijd van 26. Het team van Haruno gaat op dit moment na of de resultaten ook van toepassing zijn op oudere volwassenen.
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Carla Van Geel

    De ik en mij "evolutie" en andere factoren, zoals elk loon in de media bv.? en het wereldwijd info kunnen ophalen over misbruiken en bedrog oa. van giften bij rampen doet zelfs heel sociaal voelende mensen twijfelen. De kranten die ellende bij tsunami's, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen...in geur en kleur vertoonden, tonen nooit beelden van de heropbouw met de donaties van miljoenen euro's. Er waren eens ...mensen en die waren goed voor elkaar, deelden verdriet en vreugde...

  • De Korte Johan

    Heeft niks met stress te maken maar met de steeds hardere,onrechtvaardige egoïstische maatschappij gecreëerd door rechts.Dat wat rechts promoot ieder voor zich, enkel mensen die andere mensen in misère zien hebben het daar heel moeilijk mee.

  • Bernd Vaes

    Juiste inschatting van sociale mensen en individueel gerichte mensen. Een sociale houding kan aldus tot meer stress voeren, maar stress is controleerbaar. Men kan zich trainen, om stress in toom te houden.