Circa 6.400 anderstalige nieuwkomers volgen onthaalonderwijs

THINKSTOCK
In het secundair en het basisonderwijs in Vlaanderen volgden in het schooljaar 2011-2012 in totaal ongeveer 6.400 anderstalige nieuwkomers onthaalonderwijs. Dat is ruim een verdubbeling op vijf jaar tijd, zo blijkt uit het jaarrapport "Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers" dat maandag werd gepubliceerd.

Het onthaalonderwijs is bedoeld om leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kennen, de taal snel aan te leren, legt men op het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) uit. Dat gebeurt via aparte lesuren (in het basisonderwijs) of in volledig aparte klassen (secundair).

In het schooljaar 2011-2012 waren er in het voltijds secundair onderwijs 3.152 leerlingen ingeschreven in het onthaalonderwijs. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs waren er nog eens een honderdtal. In het gewoon basisonderwijs werden 3.173 anderstalige nieuwkomers geteld.

Vijf jaar eerder, in het schooljaar 2007-2008, volgden in totaal net geen 3.000 leerlingen onthaalonderwijs. AgODi wijst er wel op dat het stijgingsritme aan het vertragen is.

De laatste jaren nam het aantal Afghaanse leerlingen in het onthaalonderwijs opvallend toe, zo blijkt uit de cijfers voor het voltijds secundair onderwijs. Zij vormen sinds 2009-2010 de meest voorkomende nationaliteit. In 2011-2012 waren ze met 468, of meer dan vier keer zoveel als in het schooljaar 2007-2008. Op de plaatsen twee en drie volgden in 2011-2012 de Bulgaarse (151) en de Poolse (143) nationaliteit.

Het jaarrapport wijst op het hoge percentage onthaalonderwijsleerlingen voor wie een melding van problematische afwezigheid (6 à 8 procent) wordt gedaan, in vergelijking met het reguliere onderwijs (0,5 tot 1 procent). Behalve gekende spijbel-oorzaken als schoolmoeheid en schoolloopbaanproblemen, kunnen in de onthaalonderwijsgroep ook zaken spelen als de precaire leefomstandigheden van vluchtelingen, luidt het.