CD&V wil morrelen aan onze tijd

Thinkstock
CD&V wil morrelen aan onze tijd. Meer bepaald aan de wettelijke tijd in België. Al sinds 1892 is die gedefinieerd als "het uur van den middelbaren tijd van Greenwich". Maar dat dreigt voor juridische onzekerheid te zorgen bij elektronische flitshandel of de aankoop van producten waarvan de prijs schommelt naargelang het tijdstip, waarschuwt Kamerlid Leen Dierick in een nieuw wetsvoorstel.

125 geleden was het doodnormaal dat de zonnestand op één bepaalde plek -met name in het Britse Greenwich- als basis werd gekozen voor de officiële tijden op internationaal niveau. In 1972 werd wereldwijd echter afgesproken om het uur voortaan te definiëren aan de hand van de UTC, de Gecoördineerde Universele Tijd. Die werkt met het gemiddelde van een driehonderdtal atoomklokken in laboratoria over de hele wereld, gecorrigeerd met 'schrikkelseconden' om de daadwerkelijke aardrotatie zo dicht mogelijk te benaderen.

België is wettelijk nog niet overgeschakeld op UTC. Jarenlang was dat geen probleem, maar de steile opmars van het internet maakt dat fracties van seconden intussen soms van erg groot belang kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan flitstransacties op de beurs, of de online aankoop van producten waarvan de prijs varieert met de tijd.

"Niets kan nu uitsluitsel geven"

"Als daar onenigheid over ontstaat, kan momenteel niets uitsluitsel geven over het gelijk of ongelijk van de ene of andere partij", verduidelijkt Dierick in haar wetsvoorstel. Een wettelijk vastgestelde tijd voor het hele land zou dergelijke geschillen wel kunnen beslechten, weliswaar op voorwaarde dat één van de partijen kan bewijzen dat ze die tijd heeft gebruikt.

Aangezien UTC niet in reële tijd beschikbaar is, moet een erkend tijdslaboratoriuim voor de effectieve realisatie en bekendmaking zorgen. Dierick komt daarvoor zowat automatisch uit bij de Koninklijke Sterrenwacht. Die telt niet alleen vijf van de zowat driehonderd atoomklokken op basis waarvan de UTC berekend wordt, maar is ook gewoon het enige erkende tijdslabo in ons land.