Belgen ontdekken mogelijk bewoonbare planeten (maar dat maakt die nog niet van ons)

Een internationaal team van astronomen onder leiding van wetenschappers van de Luikse Universiteit (ULg) heeft op slechts veertig lichtjaar van ons in het sterrenbeeld Waterman drie levensvatbare exoplaneten gevonden. Het zijn tot nu toe de beste plaatsen om (met de huidige technologie) te zoeken naar leven buiten ons zonnestelsel. Mocht er leven op die planeten mogelijk zijn, betekent dat echter niet dat we die zomaar mogen claimen. We moeten rekening houden met het 'ruimteverdrag' dat vrede in de ruimte moet garanderen.

Robert Walker, een wiskundige en expert in ruimtevaart, legt op Quora uit dat een land niet zomaar een territorium buiten de aarde mag claimen. Walker, die al schreef voor gerenommeerde bladen als Forbes, Business Insider en Huffington Post, zegt dat je enkel je eigen habitat mag claimen. Hij haalt daarbij het 'Ruimteverdrag' aan, dat de basis vormt voor het internationaal ruimterecht.

Robert Walker
Quora Robert Walker

"Het ruimteverdrag is van onschatbare waarde, omdat het vrede garandeert."

Robert Walker

Ruimteverdrag

Het ruimteverdrag is van onschatbare waarde, omdat het vrede garandeert en omdat het heel moeilijk is om een dergelijk verdrag door bijna alle landen ter wereld te laten ondertekenen. Het verdrag werd ondertekend door 128 landen, waaronder de VS, China, Rusland en zelfs Noord-Korea. Andere verdragen zoals het 'maanverdrag', dat door de VS werd opgesteld, botsten op een njet van grote mogendheden. Het ruimteverdrag geldt dus als dé belangrijkste basis voor vrede in de ruimte. Maar wat houdt het verdrag dan juist in?

128 landen hebben het ruimteverdrag ondertekend.
UNOOSA 128 landen hebben het ruimteverdrag ondertekend.

Habitat

Volgens het ruimteverdrag mag een land geen territorium claimen buiten de aarde. Het enige wat je wel mag claimen is de habitat die je zelf hebt opgebouwd. Mocht je bijvoorbeeld serres bouwen op de maan om gewassen te kweken, dan bezit je wel de serres, maar niet de grond waarop ze gebouwd zijn. Bovendien is het volgens het verdrag, dat vrede als hoofddoel heeft, ten strengste verboden militaire basissen te bouwen in de ruimte.

Mocht je een nieuwe bewoonbare planet ontdekken, dan mag je er dus wel een habitat op bouwen, al beschermt het ruimteverdag die habitat niet. Iemand anders kan bijvoorbeeld je habitat inpalmen of er een vlak naast bouwen.

Mogelijk moet het verdrag dus enigszins worden uitgebreid, mochten we ooit een nieuwe bewoonbare planeet ontdekken.

"Iemand anders kan je habitat inpalmen of er een vlak naast bouwen."

Robert Walker

Verdrag uitbreiden

Het verdrag kan worden uitgebreid op verschillende manieren. Zo kunnen we het voorbeeld van de boorplatformen volgen, waarvan de eigenaars een bepaalde zone rond het platform controleren. Schepen hebben de toestemming nodig van de eigenaars om het platform te benaderen of te bezoeken.

Ook voor het ISS-ruimtestation geldt die regel: bezoekende ruimteschepen moeten voor veiligheidsredenen eerst toestemming vragen aan het ISS voor ze mogen naderen. Mogelijk kunnen habitats ook een dergelijke veiligheidszone krijgen, mocht een nieuwe planeet ooit gekoloniseerd worden.

Boorplatformen hebben veiligheidszones die schepen niet zonder toestemming mogen betreden.
Wikimedia Boorplatformen hebben veiligheidszones die schepen niet zonder toestemming mogen betreden.
Ook het ISS heeft bepaalde zones die niet zomaar mogen betreden worden.
Wikipedia Ook het ISS heeft bepaalde zones die niet zomaar mogen betreden worden.

Een andere denkpiste is die van de functionele eigendom. Mocht je bijvoorbeeld beginnen met mineralen te ontginnen op de nieuwe planeet, dan is de mijn van jou zolang je ze blijft gebruiken. Mocht je de mijn ooit verlaten, dan zijn anderen vrij om ze over te nemen.

Ruimtekolonies zijn fragiel

Mochten we ooit een nieuwe planeet ontdekken, dan zullen we hoe dan ook rekening moeten houden met het ruimteverdrag. Het verdrag is immers het belangrijkste instrument om vrede in de ruimte te bewaren. Het is echter ook noodzakelijk om dat verdrag uit te breiden, al is het onduidelijk hoe dat dan zou gebeuren. 

Een ruimtekolonie zou hoe dan ook heel fragiel zijn. Een goede regulering is dus onontbeerlijk.