Verloren herinneringen kunnen terug opgehaald worden via licht

THINKSTOCK
Herinneringen die 'kwijt' lijken te zijn, zitten toch nog ergens in de hersenen opgeslagen. Via een techniek met licht kunnen ze bovendien terug opgehaald worden, dat ontdekten wetenschappers bij een experiment met muizen. De bevinding is vooral interessant voor de behandeling van patiënten met amnesie of geheugenverlies.

In een experiment met muizen dat gepubliceerd werd in het tijdschrift 'Science' deden enkele onderzoekers een opmerkelijke bevinding. Ze slaagden er namelijk in om herinneringen terug te activeren, die voordien niet meer herinnerd konden worden door de onderzochte muizen. Het enige wat ze daarvoor nodig hadden, was licht. De onderzoekers gebruikten een speciale techniek die zenuwen in de hersenen kan stimuleren door lichtflitsen.

En zo blijkt er dus toch hoop te zijn voor mensen die lijden aan amnesie. Hun onvermogen om herinneringen op te halen, blijkt volgens het experiment een heel andere oorzaak te hebben dan gedacht. Dat kan het onderzoek naar de ziekte en ook de behandeling van de patiënten meer doeltreffend maken.

Geheugenverlies
Amnesie of geheugenverlies kan optreden na een ernstig ongeval of kan veroorzaakt worden door een ziekte, zoals Alzheimer. De overgrote meerderheid van wetenschappers meenden dat in dergelijke gevallen de cellen in de hersenen waren aangetast, waardoor een herinnering niet meer correct opgeslagen kon worden en bijgevolg ook niet meer kon opgehaald worden. Dat lijkt nu dus tegengesproken te worden in huidig onderzoek.

"We hebben kunnen aantonen in ons experiment dat de theorie rond amnesie, die wereldwijd als de meest aannemelijke werd beschouwd, waarschijnlijk niet klopt. We konden namelijk vaststellen dat de muizen herinneringen konden terughalen, die eerder verloren leken te zijn. Dat betekent dat amnesiepatiënten nog wel degelijk herinneringen correct kunnen opslaan en dat het echte probleem dus ligt bij het ophalen ervan", verklaart Susumu Tonegawa, professor aan de faculteit Technologie in Cambridge.