"Te weinig Vlamingen in federale wetenschappelijke instellingen"

Barbara Pas.
BELGA Barbara Pas.
De Vlamingen krijgen minder jobs toebedeeld in de federale wetenschappelijke instellingen dan waar ze volgens hun bevolkingsaantal en de wet recht op hebben. Dat stelt Vlaams Belangkamerlid Barbara Pas, die de cijfers opvroeg. Ze vraagt onmiddellijk maatregelen van bevoegd staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA).

Uit de cijfers die Pas kreeg, blijkt dat er in 11 van de 15 federale wetenschappelijke instellingen meer Franstaligen dan Nederlandstaligen werken. Enkel begin 2013 waren de Nederlandstaligen nipt (50,06%) in de meerderheid. Midden 2014 bezetten de Vlamingen slechts 47,66% van de betrekkingen. Het gaat om het laagste cijfer sinds 2006.

"De Vlamingen worden bij de verdeling van de betrekkingen in deze instellingen eigenlijk drie keer bedrogen", zegt Pas. "Hoewel we 60 procent van de bevolking uitmaken, krijgen we slechts 50 procent van de hogere betrekkingen. Voor de lagere betrekkingen moet normaal gezien rekening worden gehouden met het gewicht van zowel de Nederlandstaligen als de Franstaligen op basis van het werkvolume, maar ook daar grijpen er scheeftrekkingen plaats door er nog andere criteria zoals 'zaken van algemeen belang' en 'studie- en conceptietaken' bij te betrekken, waarvoor een paritaire verdeelsleutel wordt gehanteerd."

Pas spreekt van "koloniale toestanden". "Ik verwacht dat N-VA-staatssecretaris Sleurs deze onrechtvaardige situatie rechttrekt. De beste oplossing bestaat er evenwel in om deze instellingen aan de gemeenschappen over te dragen."

De instellingen waar de situatie op 30 juni 2014 het meest opmerkelijk was, zijn de Koninklijke Sterrenwacht: (42,4% Vlamingen; 57,6% Franstaligen), het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (43,1% Vlamingen; 56,8% Franstaligen) en de Koninklijke Bibliotheek van België (44% Vlamingen - 56% Franstaligen).