"Melkweg bevat enorme hoeveelheid donkere, onzichtbare materie"

Een deel van de Melkweg door de European Space Agency.
AFP Een deel van de Melkweg door de European Space Agency.
Binnen onze Melkweg moet er zich een beduidende hoop onzichtbare donkere materie bevinden, zo blijkt uit een studie die een team rond Fabio Iocco van de Universiteit van Madrid in het Britse vakblad Nature Physics heeft gepubliceerd.

Astronomen weten al lang dat de gewone materie, bestaande uit sterren, planeten en uiteindelijk ook mensen, maar voor een klein bestanddeel van de kosmos tekent. Vijf keer meer aanwezig is donkere materie wier enorme massa ervoor zorgt dat ver verwijderde sterrenstelsels niet al lang uit elkaar zouden zijn gevlogen. De aard van die onzichtbare materie is echter onbekend en ze laat zich enkel kennen door haar gravitatie.

Ook onze Melkweg kan daaraan niet ontsnappen, maar de verhoudingen hier zijn moeilijk te meten omdat wij die niet van buitenuit ons sterrenstelsel kunnen bekijken. Vroeger onderzoek van diverse aard leidde tot tegensprekelijke resultaten. Iocco en co pakten het nog eens anders aan. Zij onderzochten alleen het "donkere hart" van de Melkweg waarin zij de jongste en beste metingen van de rotatiesnelheid van 2.780 sterren, gaswolken en hemellichamen met de in kaart gebrachte verdeling van de "gewone materie" in de Melkweg hebben vergeleken.

De onderzoekers kwamen tot de slotsom dat er ook een aanzienlijke hoeveelheid donkere materie in ons sterrenstelsel moet zijn, maar hoeveel geven zij niet aan.