"Helft van alle sterren bevindt zich buiten sterrenstelsels"

NASA
De helft van alle sterren in het heelal bevindt zich buiten de gekende sterrenstelsels (zoals onze eigen Melkweg), zo zou uit onderzoek blijken. Dat zijn veel meer 'verweesde' sterren dan verwacht.

Astronomen hebben een nooit eerder geziene zwakke diffuse gloed waargenomen, die afkomstig kan zijn van sterren die ergens zweven tussen de sterrenstelsels in. De helft van alle sterren in het heelal zou zich volgens deze ontdekking dus buiten de grenzen van de sterrenstelsels verschuilen, in de lege 'intergalactische' ruimte.

Astronome Juna Kollmeier noemt deze bevindingen "uitdagend" maar is niet overtuigd van de conclusie dat het waargenomen licht afkomstig is van sterren buiten een sterrenstelsel. Volgens haar dolen de sterren rond na botsingen tussen sterrenstelsels.

Wetenschappers onderzochten de diffuse lichtgloed van het heelal, waarin al het licht uit zijn hele geschiedenis gebundeld is. Ze ontdekten dat het niet kon verklaard worden door het aantal bekende sterrenstelsels. Er blijkt ongeveer twee keer zoveel infraroodlicht als verwacht te zijn. Die extra gloed zou komen van ronddolende sterren buiten de sterrenstelsels. "Omdat die elk apart zo zwak zijn, kunnen we ze enkel gezamenlijk waarnemen", zegt Moseley aan Nature.

In principe bevinden sterren zich binnen een sterrenstelsel, een enorme verzameling van miljarden sterren, zoals ons eigen Melkwegstelsel. Maar ze kunnen de ruimte ingeslingerd worden door onderlinge zwaartekrachtstoornissen als stelsels met elkaar in contact komen.