“Effecten van klimaatverandering laatste vijf jaar meer dan duidelijk”

Photo News
De periode tussen 2015 en 2019 was wereldwijd de warmste sinds het begin van de metingen, dat blijkt nu officieel uit een rapport dat recentelijk werd gepubliceerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). “De laatste 5 jaren waren op klimaatvlak op velerlei vlakken uitzonderlijk, met ook tal van meteorologische extremen en wereldwijde records die werden verbroken”, aldus Samuel Helsen, klimatoloog aan de KUL en weer- en klimaatexpert bij NoodweerBenelux.

De periode 2015-2019 is nu officieel de warmste vijfjarige periode ooit gemeten. Gemiddeld was het tijdens deze periode zo’n 1,1°C warmer dan voor de industriële periode. Daarmee verliep deze periode ook zo’n 0,2°C warmer vergeleken met de vorige vijfjarige periode 2011-2015. Wereldwijd was 2016 het warmste jaar met op de tweede plaats 2019. “Opvallend: in Europa was 2019 veruit het warmste jaar. Meer nog: elf van de twaalf warmste jaren in Europa werden waargenomen sinds 2000. De effecten van de klimaatverandering zijn de laatste jaren dus steeds meer zichtbaar”, aldus Helsen.

De gemiddelde temperatuurafwijking voor de laatste vijf jaar (2015-2019) ten opzichte van het gemiddelde in de periode 1981-2010.
NoodweerBenelux De gemiddelde temperatuurafwijking voor de laatste vijf jaar (2015-2019) ten opzichte van het gemiddelde in de periode 1981-2010.

Concentratie broeikasgassen blijft stijgen

We hebben de voorbije vijf jaar met z’n allen ook opnieuw meer CO2 uitgestoten. De totale emissies bedroegen wereldwijd zo’n 208 Gigaton (109 ton), wat ruim 8 Gigaton meer is dan vijf jaar eerder (2011-2015). Ook de concentratie van de broeikasgassen blijft onverminderd doorstijgen. De concentratie van CO2 , het belangrijkste broeikasgas, bedroeg tijdens de periode 2015-2018 gemiddeld zo’n 404 ppm (deeltjes per miljoen), terwijl dit voor 2011-2015 nog gemiddeld 395.5 ppm was.

Zeeniveaustijging versnelt

De stijging van het wereldwijde zeeniveau verloopt ook steeds sneller, mede veroorzaakt door het afsmelten van gletsjers en ijskappen. De gletsjers vertoonden de laatste vijf jaar het grootste massaverlies sinds 1950 en ook de grote ijskappen van Groenland en Antarctica kenden een versneld ijsmassaverlies, voornamelijk de laatste tien jaar. Zo is het massaverlies op Antarctica reeds verzesvoudigd in de periode sinds 1979. “Daarnaast is het ook duidelijk dat de omvang van het noordpoolijs de laatste jaren drastisch is verminderd, met zo’n 13% afname per jaar tijdens de laatste 30 jaar”, aldus NoodweerBenelux.

De gemiddelde temperatuurafwijking voor 2019 ten opzichte van het gemiddelde in de periode 1981-2010.
NoodweerBenelux De gemiddelde temperatuurafwijking voor 2019 ten opzichte van het gemiddelde in de periode 1981-2010.

Extreme gebeurtenissen

Wereldwijd deden zich de laatste vijf jaren frequent extreme weergebeurtenissen voor. Volgens de WMO waren frequente en intense hittegolven verantwoordelijk voor de meeste slachtoffers, dit terwijl het actieve orkaanseizoen van 2018 de meeste economische schade opleverde. Vooral 2019 kende vele extremen, met een intense hittegolf in West-Europa die ook bij ons recordtemperaturen van boven 40 graden opleverde.

Verschillende gebieden werden datzelfde jaar eveneens geteisterd door droogte en stevige bosbranden. Dat was onder meer het geval in het arctische noordpoolgebied waar toen als gevolg van massale bosbranden op een maand tijd meer CO2 werd uitgestoten dan normaal in tien jaar. Ook in de Amazone en in het zuidoosten van Australië deden zich bosbranden voor van ongeziene omvang na een periode van extreme droogte