Asteroïden raken de aarde vaker dan gedacht

De aarde is sinds 2000 geraakt door 26 grote asteroïden, rotsblokken uit de ruimte. Omgerekend zijn dat twee forse inslagen per jaar. Dat melden asteroïdenjagers van de stichting B612. De aantallen liggen hoger dan tot nu toe werd gedacht.

Wetenschap & Planeet