Storm en springtij: "Zak zeker niet naar de kust af", water kan tot 45 cm boven Antwerpse kaairand komen

UpdateDe Civiele Bescherming staat in voor het klaarmaken van 30.000 zandzakjes om de kust te beschermen tegen storm Dieter, die mogelijk voor wateroverlast kan zorgen. Provinciegouverneur Carl Decaluwé roept mensen op "om zeker niet af te zakken naar de kust". Ook elders in het land worden maatregelen getroffen. Antwerpen zet zich met name schrap voor mogelijke overstromingen. De verwachte waterstand morgen spreekt er tot de verbeelding.

Wetenschap & Planeet