Hoeveel geld staat er op de zichtrekening van deze BV's?