Ook BOB-controles tijdens de vakantie

NOORDRANDTerwijl afgelopen weekend bleek dat het aantal BOB-controles vorige maand kelderde in vergelijking met mei, werd in politiezone KASTZE wel volop gecontroleerd. Alle ploegen moeten elke dag ongeveer een halfuur controles uitvoeren.