Brugada: "Mits hartoperatie kan Albert nog wel koersen"

PHOTO_NEWS
Gisteren klonk het nog dat stoppen echt wel de enige optie was voor topveldrijder Niels Albert, maar cardioloog Pedro Brugada spreekt dat met klem tegen. "Ik ben stomverbaasd dat mensen anno 2014 zeggen dat hier geen oplossing voor bestaat. Die bestaat wel degelijk, alleen kan niet iedereen de vereiste operatie uitvoeren", vertelt Pedro Brugada in Het Nieuwsblad.

Pedro Brugada, die verbonden is aan het UZ Brussel is een wereldautoriteit in de hartchirurgie. "Bindweefselvorming kan weggefreesd worden en dan zit je bij wijze van spreken 's anderendaags weer op de fiets. Maar als mensen niet naar ons komen, dan kunnen wij hen ook niet helpen. Ik zou nochtans heel graag het dossier van meneer Albert inkijken."

De entourage van Niels Albert liet weten dat afscheidnemende topveldrijder wel degelijk een 'second opinion' had geconsulteerd. Albert liet zich onderzoeken door dokters in het UZ Antwerpen en het UZ Leuven. Volgens Brugada is academische concurrentie de reden waarom hij als arts van het UZ Brussel nog niet geconsulteerd werd. "Als je naar een Fiat-garage gaat om een Mercedes te kopen, zullen ze daar zeggen dat een Mercedes niet bestaat", zegt Brugada nog in Het Nieuwsblad.