Ook boeren op post in Eneco Tour, maar niet bepaald voor de koers...

BELGA
In aanloop naar de Bosberg in Geraardsbergen staan tweehonderd tractoren van veetelers uit de Vlaamse Ardennen. Ze eisen meer duidelijkheid over de impact van maatregelen rond de instandhoudingsdoelen, maar ook de nieuwe mestwetgeving, beperkingen omwille van erosiebestrijding, en de lage prijzen zorgen voor onrust. In september moet voor de landbouw duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS), reageert het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V).

Sinds de Omloop Het Nieuwsblad voeren landbouwers actie op zowat alle wielerklassiekers en de onrust blijft, zegt Anne-Marie Vangeenberghe (Boerenbond). "De nieuwe mestwetgeving in de praktijk omzetten blijkt, zoals verwacht, niet altijd eenvoudig. Het overleg rond erosiebestrijding loopt en de voorbije maanden werd druk overlegd om na te gaan hoe de gevolgen van de instandhoudingsdoelen voor de veehouderij kunnen geminimaliseerd worden, zonder in te boeten op de te realiseren doelstellingen."

Symbolische locatie
De locatie voor de actie in Geraardsbergen werd symbolisch gekozen, omdat de veehouder daar op basis van een voorlopige berekening een 'rode kaart' kreeg. "De voltallige Vlaamse regering moet duidelijkheid scheppen in haar beleid", benadrukt Dirk Haelterman, gewestelijk voorzitter ABS Geraardsbergen, vanop de Kapellestraat aan de Bosberg.

Bedrijven vrijwaren
Het kabinet van Vlaams minister Schauvliege verduidelijkt dat het verfijnen van de zoekzones momenteel gefinaliseerd wordt en in september klaar zal zijn. "Het blijft de bedoeling om zoveel mogelijk bedrijven te vrijwaren, zodat zij voort kunnen boeren. Dat vraagt om een goed onderbouwde analyse, soms zelfs bedrijf per bedrijf."

Lijst maatregelen
Het kabinet verwacht het aantal rode bedrijven met "enkele tientallen" te kunnen reduceren. Ondertussen publiceerde het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) ook al een lijst met stikstofreducerende maatregelen in het kader van de PAS.

BELGA
BELGA
BELGA
BELGA