FIFA verwerpt beroep van onderzoeker Garcia in dossier WK's 2018 en 2022

AP
Het Beroepscomité van de Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft het beroep dat Michael Garcia had aangetekend in het dossier van het FIFA-corruptieonderzoek naar de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 verworpen.

Onderzoeker Michael Garcia had vorige maand beroep aangetekend tegen de conclusies van Hans-Joachim Eckert, voorzitter van de juridische tak van de Ethische Commissie van de FIFA, omtrent het corruptieonderzoek naar de toewijzing van beide WK's. De FIFA concludeerde op basis van het onderzoek dat Rusland en Qatar vrijgepleit konden worden van corruptie. Garcia was daar echter niet mee akkoord en ging in beroep. Hij was van oordeel dat de conclusies van Eckert om Rusland en Qatar de WK-organisatie te laten behouden, tal van onvolledigheden en onzorgvuldigheden bevatten. Volgens de FIFA bevatten de conclusies van Eckert echter geen wettelijk bindende beslissingen en kon er daardoor geen beroep aangetekend worden.

Bijkomend onderzoek
Na een ontmoeting tussen Garcia en Eckert werd half november wel beslist een bijkomend onderzoek te starten. Domenico Scala, bij de FIFA hoofd van de financiële toetsingscommissie, moet het 430 pagina's tellende rapport opnieuw doornemen. Daarna is het aan Scala om te oordelen hoeveel van die informatie ter beschikking moet gesteld worden van het Uitvoerend Comité. Onder meer de Nederlandse en de Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben reeds volledige inzage in het rapport gevraagd. België en Nederland waren kandidaat om samen het WK 2018 te organiseren.

Onderzoeker Michael Garcia.
AFP Onderzoeker Michael Garcia.