Vernietigend mobiliteitsadvies voor Eurostadion

De maquette van het Eurostadion werd op 25 mei voorgesteld aan de pers.
BELGA De maquette van het Eurostadion werd op 25 mei voorgesteld aan de pers.
Opnieuw slecht nieuws voor het Eurostadion. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft in een advies grote vragen bij het mobiliteitsluik in het milieueffectenrapport (MER) voor het stadion op parking C van de Heizel. De conclusie dat de plannen "geen noemenswaardige mobiliteitseffecten" zullen hebben, klopt niet. Het MER onderschat het aandeel bezoekers dat met de wagen zal komen en overschat het aandeel bezoekers dat met het openbaar vervoer of de fiets zou komen. Zo blijkt uit het advies dat Belga kon inkijken.

Ten laatste op 9 oktober moet duidelijk zijn of het milieueffectrapport (MER) voor het Eurostadion in Grimbergen wordt goed- of afgekeurd. Bij projectontwikkelaar Ghelamco, het bedrijf achter het Eurostadion, kan men een opsteker gebruiken. Maar een bijzonder kritisch advies van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) doet misschien lijkt een nieuwe streep door de rekening.

Zo klopt het volgens MOW niet dat er bij het project "geen noemenswaardige mobiliteitseffecten verwacht moeten worden". Er zal wel degelijk een impact zijn op het verkeer "in de ruime omgeving van het projectgebied". Bovendien zullen die effecten er zijn in een ruimer gebied dan in de MER is aangegeven.

Verder gaat de MER uit van een wel "een zeer voluntaristische modal split". Zo gaat men uit van een laag aandeel van het autogebruik (minder dan 50 procent afhankelijk van het motief), een hoge gemiddelde bezettingsgraden voor de auto (vb. 3 voor voetbalwedstrijden) en een hoog aandeel voor duurzame transportmodi (meer dan 50 procent afhankelijk van het motief).

Het departement MOW heeft duidelijk grote vragen bij die cijfers. Zo blijkt uit een eerdere studie (uit 2011) dat er voor wedstrijden van Anderlecht wel hoge autobezettingen gehaald worden, maar dat het aandeel autogebruikers veel hoger ligt dan de MER verwacht. Voor bezoekers die van buiten Brussel komen, gaat het zelfs om 85 tot 90 procent. "Bovendien blijkt uit dezelfde studie dat slechts 1 supporter op 8 afkomstig is uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zodat het globale aandeel dat met de auto komt voor alle supporters rond 80 procent ligt", staat in het advies.

Openbaar vervoer en fiets hoog ingeschat

Het aandeel bezoekers dat met de fiets zou komen, wordt dan weer hoog ingeschat. "Voor voetbalwedstrijden van RSC Anderlecht hanteert men zeer hoge aandelen openbaar vervoer en fiets. We hebben in het MER geen afdoende verantwoording gevonden voor deze hoge aandelen openbaar vervoer en fiets", staat er.

Het advies wijst ook op nog een reeks onduidelijkheden in het MER, zoals de manier waarop de verzadiging van de Brusselse ring in verschillende scenario's is berekend.

Het is nu afwachten of de MER zal goedgekeurd worden. Bedoeling van het Eurostadion is alvast dat het in 2020 kan gebruikt worden voor het EK voetbal en dat Anderlecht er zijn thuiswedstrijden in kan spelen. Ghelamco hoopt van in 2017 met de werken te kunnen starten.

Er zal wel degelijk een impact zijn op het verkeer in de ruime omgeving van het projectgebied

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Bovendien blijkt uit dezelfde studie dat slechts 1 supporter op 8 afkomstig is uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zodat het globale aandeel dat met de auto komt voor alle supporters rond 80 procent ligt

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
BELGA


Live Voetbal

Jouw inzet
Mogelijke uitbetaling 0,00