Van dé gouden kans tot een blamage van jewelste: de soap van het Eurostadion die vijf jaar duurde

BELGA
De soap is voorbij, Brussel is niet langer gaststad voor het EK voetbal van 2020. Zo komt er een einde aan een kroniek die exact vijf jaar duurde.  Een chronologisch overzicht. 

6 december 2012: Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond UEFA beslist om het EK voetbal van 2020 in meerdere Europese landen te laten plaatsvinden. In 2020 bestaat de UEFA zestig jaar en net daarom wordt er een speciaal EK gehouden. De dertien speelsteden worden nog niet aangeduid, maar bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond wordt er meteen enthousiast gereageerd, na de eerdere gemiste organisatie van het WK 2018 en het op niets uitgedraaide plan om voor EURO 2000 een Eurostadion in Antwerpen te bouwen. "Dit is een realistische opportuniteit om een groot voetbalevenement naar Brussel te halen", klinkt het bij toenmalig secretaris-generaal Steven Martens.

26 april 2013: De Europese Voetbalbond UEFA start de aanvraagprocedure voor de EK-gaststeden.

25 mei 2013: De Brusselse regering maakt zijn keuze bekend voor de inplanting van een nieuw nationaal voetbalstadion op parking C van de Heizel. Die keuze moet Brussel gaan verdedigen bij de Vlaamse en federale overheid. Parking C is de gigantische parking die via een loopbrug verbonden is met de Heizelpaleizen aan de andere kant van de Romeinse Steenweg. De site is eigendom van de stad Brussel, maar ligt op het grondgebied van het Vlaamse Grimbergen. Met Neo lanceerde Brussel eerder al een project voor de herinrichting van de Heizelvlakte. In 2016 zouden de bouwwerken moeten starten, om het stadion in 2019 klaar te hebben.

Photo News

9 juni 2013: De Brusselse regering bevestigt dat er geen atletiekpiste zal komen in het nationale stadion. De Memorial Van Damme kan minstens tot 2020 in het Koning Boudewijnstadion blijven, "nadien moet er een oplossing gezocht worden". In de daaropvolgende maanden vinden er meerdere bijeenkomsten plaats met daarbij de verscheidene partners, omdat de atletiekpiste een heikel thema blijft.

6 september 2013: De Vlaamse regering ondertekent de intentieverklaring omtrent de organisatie van het EK 2020 niet en stelt bijkomende voorwaarden. Zo dringt de regering uitdrukkelijk aan op een stadion met atletiekpiste, omdat steeds meer duidelijk wordt dat het bestaande Koning Boudewijnstadion tegen de vlakte zal gaan. Bovendien zal de Vlaamse regering geen subsidies voorzien voor het nieuwe stadion.

11 september 2013: Vlaams minister-president Kris Peeters tekent in China een akkoord waarin hij zich uitspreekt voor een nieuw nationaal voetbalstadion, waarbij de voorkeur uitgaat uit naar een stadion met atletiekpiste. Daarnaast zal er geen overheidsgeld gebruikt worden voor de bouw van het stadion. Het politieke akkoord over het nieuwe stadion was nodig met het oog op de kandidatuurstelling van Brussel als speelstad voor het EK in 2020. Ook daarover is een intentieverklaring overeengekomen tussen de federale, Vlaamse en Brusselse regering.

12 september 2013: De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelt zich bij de Europese Voetbalbond UEFA kandidaat om met Brussel speelstad te worden tijdens het EK van 2020. De KBVB hoopt nadien klant/huurder te worden van het stadion.

2 december 2013: Er wordt een akkoord bereikt over het nieuwe stadion op parking C van de Heizel in Brussel. Er werd gekozen voor het scenario zonder atletiekpiste en zonder gesloten dak. Voor de financiering wordt er op zoek gegaan naar privépartners. De Memorial Van Damme kan tot 2020 in het huidige Koning Boudewijnstadion blijven.

Photo News

2 april 2014: De stad Brussel lanceert een internationale oproep voor de bouw en uitbating van het nationale voetbalstadion.

24 april 2014: De KBVB draagt Brussel officieel voor als een van de gaststeden voor het EK van 2020 en maakt zijn definitieve dossier over aan de UEFA. De KBVB hoopt vier wedstrijden te mogen organiseren, waaronder de prestigieuze openingswedstrijd.

12 mei 2014: De stad Brussel heeft vier kandidaturen ontvangen voor de bouw van het nieuwe nationale stadion op parking C van de Heizel. Een jury met vertegenwoordigers van de stad, het gewest en de voetbalbond zal tegen september de beste kandidaat uitkiezen.

25 juli 2014: Drie consortiums (Besix, BAM-Ghelamco en Denys) die kandidaat zijn voor de bouw van een nieuw stadion op parking C van de Heizel dienen hun eerste offerte in bij de stad Brussel, eigenaar van de site.

10 september 2014: De Belgische kandidatuur krijgt van de Europese Voetbalbond UEFA een positieve tussentijdse evaluatie.

12 september 2014: Het Grimbergse Comité Parking C dreigt met juridische procedures tegen het geplande nationaal voetbalstadion op parking C. Het comité stuurt zijn bezwaren ook naar de UEFA en wijst vooral op het mobiliteitsprobleem.

19 september 2014: Brussel wordt door de UEFA aangeduid als een van de dertien speelsteden voor het EK 2020. De stad krijgt drie groepsduels en één achtste finale.

2 december 2014: Drie consortiums (Besix, BAM-Ghelamco en Denys) die kandidaat zijn voor de bouw van een nieuw stadion op parking C van de Heizel dienen hun tweede offerte in bij de stad Brussel.

19 maart 2015: De stad Brussel duidt het consortium Ghelamco-BAM aan als bevoorrechte kandidaat om het nieuwe nationaal voetbalstadion op parking C op de Heizelvlakte te bouwen.

19 mei 2015: Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) bevestigt in het Brussels parlement officieel dat er een akkoord is tussen RSC Anderlecht, de stad Brussel en bouwheer Ghelamco over de bouw en het gebruik van het Eurostadion.

20 juni 2015: tijdens een groots opgezette persconferentie op het Brusselse stadhuis geven met toenmalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur, de Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld), Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), Brussels schepen van Sport Alain Courtois (MR), bouwheer Paul Gheysens van Ghelamco en Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock de betrokken partijen meer uitleg over het Eurostadion, dat een capaciteit zal hebben van 60.000 zitplaatsen, en waarvoor Ghelamco en Anderlecht een princiepsakkoord onder opschortende voorwaarden hebben.

De stad Brussel geeft toe jaarlijks vier miljoen euro te zullen betalen voor de uitbating, terwijl voetbalclub RSC Anderlecht vanaf 2019 zijn intrek zal nemen in het stadion. Paars-wit wordt voor een periode van dertig jaar hoofdhuurder van het stadion en zou jaarlijks tien miljoen euro betalen. Courtois bevestigt dat het Koning Boudewijnstadion in 2020 afgebroken zal worden. De organisatoren van de Memorial Van Damme dreigen er vervolgens mee België te verlaten.

BELGA

29 juni 2015: De gemeenteraad van de stad Brussel keurt drie overeenkomsten goed die de juridische lijnen uitzetten tussen de stad Brussel, de vzw Tentoonstellingspark en Ghelamco met het oog op de huur en uitbating van het nieuwe voetbalstadion op parking C.

24 juli 2015: RSC Anderlecht eist garanties van bouwheer Ghelamco voor het nog te bouwen Eurostadion. Met betrekking tot de jaarlijkse huurprijs wordt er nog onderhandeld.

25 september 2015: RSC Anderlecht geeft het huidige project voor het Eurostadion een onvoldoende. De raad van bestuur van de Belgische recordkampioen beslist "dat het huidige project niet meer verzoenbaar is met de visie op de verdere ontwikkeling op lange termijn van de club". Aangezien de aanwezigheid van Anderlecht nodig is om het project rendabel te maken, dreigt het project op losse schroeven te komen. Brussels parlementslid Johan Van den Driessche (N-VA) stuurt aan op een renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

29 oktober 2015: Voetbalclub Anderlecht, de stad Brussel en bouwgroep Ghelamco bevestigen dat er opnieuw een akkoord bereikt is tussen de drie partijen over de komst van RSC Anderlecht naar het stadion. Brussel en Ghelamco ondertekenen een erfpachtovereenkomst voor het gebruik van parking C. De stad stelt het terrein voor een symbolische euro voor 99 jaar ter beschikking van de bouwgroep.

23 februari 2016: Volgens de UEFA zit het stadionproject op parking C van de Heizel nog steeds op schema voor het EK, zo bevestigt Martin Kallen, UEFA-directeur voor evenementen.

15 maart 2016: Ghelamco Invest dient bij de Vlaamse overheid een nieuwe versie in van het milieueffectenrapport (ontwerp-MER) voor de bouw van het Eurostadion op parking C van de Heizel. Op de eerste versie hadden de administraties van de Vlaamse overheid immers heel wat opmerkingen.

BELGA

21 maart 2016: De stad Brussel trekt het bestaan van de oude buurtweg op parking C in twijfel. De stad zegt op de hoogte te zijn van de oude buurtweg die over parking C loopt, maar dat die tegelijkertijd niet voor problemen zal zorgen bij de bouw aangezien de verjaringstermijn al lang is ingetreden.

24 april 2016: Bij de studie over de impact van het Eurostadion op de mobiliteit in het kader van de milieueffectenrapportage (MER) gaat bouwheer Ghelamco ervan uit dat de werken voor de verbreding van de Brusselse Ring in 2020 afgewerkt zijn. Maar de Vlaamse regering heeft onlangs bekend gemaakt dat de werken pas in 2019 starten en tot 2023 zullen duren. Daarmee duikt een nieuwe hindernis op in het dossier.

29 april 2016: Ghelamco dagvaardt het gemeentebestuur van Grimbergen voor de vrederechter om de schrapping te bekomen van buurtweg nr 3 die door parking C loopt. Ghelamco vreest dat het bestaan van de buurtweg het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning zal bemoeilijken.

26 mei 2016: Advocaat Walter Van Steenbrugge, die enkele supporters van Club Brugge vertegenwoordigt, dient een klacht in bij de Europese Commissie. Hij vindt dat voetbalclubs Anderlecht en AA Gent voordelen halen uit de subsidies voor hun stadion, respectievelijk het toekomstige Eurostadion in Brussel en de Gentse Ghelamco Arena.

belga

24 juni 2016: De gemeenteraad van Grimbergen aanvaardt het bod van de stad Brussel van 557.400 euro voor het opkopen van de buurtweg over parking C.

10 augustus 2016: Ghelamco, het bedrijf achter het nieuwe Eurostadion in Brussel, dient een milieueffectrapport (MER) in bij het Vlaamse departement Leefmilieu. Het gaat om de eerste officiële stap in de richting van een milieuvergunning. Het departement heeft veertig dagen om zich over het MER uit te spreken.

13 september 2016: In uitvoering van een recent vonnis van de vrederechter beslist het schepencollege van Grimbergen om de procedure te starten voor afschaffing van buurtweg nr.3 die over parking C aan de Heizel loopt. Schrapping van deze weg is een voorwaarde voor de stad Brussel en bouwheer Ghelamco om een bouwvergunning te bekomen voor het nationale voetbalstadion.

28 september 2016: Het departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft in een advies grote vragen bij het mobiliteitsluik in het milieueffectenrapport (MER) voor het stadion op parking C van de Heizel.

6 oktober 2016: Ghelamco Invest gaat een aangevulde versie van het project milieueffectenrapport (MER) indienen voor het Eurostadion. De laatste versie van het project MER wordt daarbij ingetrokken.

28 oktober 2016: Het Milieueffectrapport (MER) voor het Eurostadion in Grimbergen wordt goedgekeurd, zo laat het departement Leefmilieu, Natuur en Energie weten. Bouwheer Ghelamco kan nu een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente Grimbergen en een milieuvergunning bij de provincie Vlaams-Brabant.

17 november 2016: Projectontwikkelaar Ghelamco Invest dient bij het gemeentebestuur van Grimbergen de bouwaanvraag in voor het Eurostadion en bijhorende infrastructuur die het wil bouwen op parking C.

Bam/Ghelamco

25 november 2016: De stad Brussel sluit met Ghelamco een erfpachtovereenkomst die de site voor een duur van 99 jaar en voor één euro per jaar ter beschikking stelt van de bouwheer.

14 december 2016: De Europese Voetbalbond UEFA en het Brussels organisatiecomité voor Euro 2020 stellen in het Brusselse stadhuis hun logo voor.

16 december 2016: De administratieve diensten van de gemeente Grimbergen verklaren de bouwaanvraag die Ghelamco heeft ingediend voor de bouw van het Eurostadion en twee andere gebouwen op parking C "volledig en ontvankelijk". In de praktijk betekent het dat Grimbergen 105 dagen tijd heeft om een beslissing te nemen over de bouwaanvraag.

24 december 2016: De gemeente Wemmel dient bezwaar in in het kader van het openbaar onderzoek rond de afschaffing van de buurtweg door parking C in Grimbergen.

11 januari 2017: Wemmel dient een bezwaarschrift in met veertien punten in het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag van Ghelamco voor de bouw van het Eurostadion. Enkele dagen later volgt ook de stad Vilvoorde.

18 januari 2017: Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) dagvaart de Brusselse regering in het kader van de openbaarheid van bestuur in het dossier van het Eurostadion. Het Groen-parlementslid wil dat alle overeenkomsten en contracten in verband met het Eurostadion openbaar worden gemaakt.

24 januari 2017: Het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW) geeft een negatief advies over het mobiliteitsluik van het Eurostadion. Het advies is bestemd voor de gemeente Grimbergen, die finaal moet beslissen over een bouwvergunning voor het project.

26 januari 2017: De gemeenteraad van Grimbergen vindt geen meerderheid voor de afschaffing van de buurtweg op parking C. Meerderheidspartij Groen stemde tegen.

9 februari 2017: Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse administratie bevoegd voor ruimtelijk beleid, geeft een negatief advies voor de milieuvergunningsaanvraag. Omdat er geen oplossing is voor de lokale buurtweg kan er volgens de administratie "geen wettige stedenbouwkundige noch een milieuvergunning worden verleend".

17 februari 2017: RSC Anderlecht stapt uit het Eurostadion-project omdat de club niet akkoord is met de plannen van bouwheer Ghelamco.

20 februari 2017: Het Grimbergse college beslist een negatief preadvies te geven voor de stedenbouwkundige aanvraag voor het Eurostadion dat Ghelamco op parking C wil bouwen.

22 februari 2017: Brussels minister Guy Vanhengel zegt in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement dat er een belangenconflict is bij Bart Verhaeghe, als vicevoorzitter van de KBVB, eigenaar en voorzitter van Club Brugge, en bouwheer van Uplace. "Enkel een blinde ziet dat niet." De minister suggereert dat Verhaege als Club-voorzitter Anderlecht niet graag ziet spelen in het Eurostadion, dat hij alles zet op de ontwikkeling van Uplace in Machelen en dat hij tegenstander is van het Neo-project en de herinrichting van de Heizelvlakte.

Guy Vanhengel.
BELGA Guy Vanhengel.

23 februari 2017: De gemeenteraad van Grimbergen beslist om aan de deputatie van Vlaams-Brabant voor te stellen om de buurtweg nr.3 die door parking C loopt af te schaffen.

23 maart 2017: Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse administratie bevoegd voor ruimtelijk beleid, geeft een ongunstig advies voor de bouw van het Eurostadion. Het advies is bindend.

27 maart 2017: Het schepencollege van Grimbergen weigert zoals verwacht de bouwvergunningsaanvraag die projectontwikkelaar Ghelamco had ingediend om op parking C het Eurostadion te realiseren.

28 maart 2017: Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) weigert de gronden te verkopen die cruciaal zijn voor de bouw van het Eurostadion op parking C in Grimbergen. Hij voert aan dat er van het oorspronkelijke project, nog nauwelijks iets overblijft. De gronden zijn in het bezit van het Agentschap Wegen en Verkeer. In de plannen voor het Eurostadion zijn ze noodzakelijk omdat de in- en uitritten van het geplande complex mekaar daar kruisen.

31 maart 2017: De UEFA bevestigt nogmaals het vertrouwen in Brussel en het Eurostadion.

6 april 2017: De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslist om de termijn voor de behandeling van de milieuvergunningsaanvraag, die Ghelamco had ingediend voor de bouw van het Eurostadion op parking C in Grimbergen, met twee maanden te verlengen.

27 april 2017: De Vlaams-Brabantse deputatie beslist om de buurtweg die in Grimbergen door parking C loopt af te schaffen. De deputatie gaat hiermee in op de vraag van de gemeente Grimbergen. Ghelamco gaat op zijn beurt in beroep tegen de afkeuring van de bouwvergunning.

31 mei 2017: Bart Laeremans, gemeenteraadslid voor Vernieuwing in Grimbergen en gewezen parlementslid voor Vlaams Belang, tekent met een brief gericht aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege beroep aan tegen de schrapping van de buurtweg.

Photo News

8 juni 2017: De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslist om de milieuvergunningsaanvraag van Ghelamco Invest voor de uitbating van het multifunctionele Eurostadion op parking C in Grimbergen te weigeren wegens de fileproblematiek. Ghelamco gaat hiertegen in beroep.

23 juni 2017: Het stadsbestuur van Brussel zal het huurcontract met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion niet verlengen. Het contract loopt af op 30 juni 2018. Met Gérard Linard komt er een nieuwe bondsvoorzitter die geen grote voorstander is van het Eurostadion.

27 juli 2017: De overkoepelende supportersfederatie 1895 van de Rode Duivels eist uit onvrede met de gang van zaken wat betreft het nog te bouwen Eurostadion het ontslag van Bart Verhaeghe als ondervoorzitter van de KBVB.

16 augustus 2017: Bouwpromotor Ghelamco wil een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen bij de Vlaamse overheid voor het project Eurostadion op parking C in Grimbergen. De lopende procedures omtrent de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning zullen bijgevolg dan ook worden ingetrokken.

6 september 2017: Er doen geruchten de ronde dat het Noord-Franse Rijsel kandidaat is om de plek van Brussel in te nemen als speelstad voor het EK van 2020. Michael Verschueren, bestuurslid van de UEFA Club Competitions SA en de European Club Association, zegt dat Brussel nog tijd heeft tot november vooraleer er uitgekeken wordt naar mogelijke vervangers.

14 september 2017: In de kantoren van de KBVB wordt topoverleg gehouden met de UEFA en de betrokken partijen omtrent de toekomst van het Eurostadion. De UEFA wou volgens de KBVB meer informatie over de omgevingsvergunning, die alle andere lopende procedures vervangt.

20 september 2017: De UEFA maakt bekend dat er op 7 december 2017 een definitieve beslissing genomen zal worden omtrent de kandidatuur van de stad Brussel om vier EK-wedstrijden te organiseren. Uiterlijk op 20 november moet de KBVB de nodige informatie aangeleverd hebben met betrekking tot de voortgang van het bekomen van de nodige vergunning voor de bouw van het nieuwe Eurostadion. Tevens verwacht de UEFA op dezelfde datum een gedetailleerd, realistisch en uitvoerbaar bouwplan vanwege aannemer Ghelamco. "Het is nu vijf voor twaalf", klinkt het veelzeggend bij KBVB-voorzitter Gérard Linard.

4 oktober 2017: De Vlaamse overheid verklaart de aanvraag die projectontwikkelaar Ghelamco Invest heeft ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw van het Eurostadion op parking C in Grimbergen ontvankelijk en volledig. Het gemeentebestuur van Grimbergen moet nu voor de tweede keer een openbaar onderzoek organiseren en een advies uitbrengen. Het openbaar onderzoek wordt van 12 oktober tot 10 november 2017 georganiseerd.

11 oktober 2017: Bouwbedrijf Besix wordt vanaf 1 november sponsor van alle nationale voetbalploegen en van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Opvallend nieuws, want Besix was een van de bedrijven die in de running waren om het Eurostadion te bouwen. Die opdracht ging uiteindelijk naar concurrent Ghelamco. Besix-topman Johan Beerlandt is bovendien aandeelhouder bij Anderlecht, de club die aanvankelijk in het Eurostadion zou gaan spelen.

12 oktober 2017: De Vlaams-Brabantse deputatie herbevestigt de beslissing van april dit jaar tot afschaffing van de buurtweg door parking C in Grimbergen op basis van een meer gefundeerde motivatie. De beroepen die ingesteld werden bij Vlaams milieuminister Joke Schauvliege tegen de vorige beslissing vervallen hierdoor en kunnen eventueel binnen de dertig dagen opnieuw worden ingediend.

10 november 2017: Bij de gemeente Grimbergen lopen in totaal 1.275 bezwaarschriften binnen in het kader van het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van het Eurostadion op parking C, en 1.279 handtekeningen onder 47 protestpetities.

Nick Dierickx

12 november 2017: De oppositiefractie Vernieuwing in de gemeenteraad van Grimbergen tekent bij Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) beroep aan tegen de deputatiebeslissing van 12 oktober om de buurtweg door parking C af te schaffen.

18 november 2017: Paul Gheysens duikt op als kandidaat-koper van voetbalclub RSC Anderlecht, die op zoek is naar een nieuw stadion omdat het huidige Constant Vanden Stockstadion niet meer aan de noden voldoet.

20 november 2017: Het schepencollege van Grimbergen geeft - zoals verwacht na de vele bezwaarschriften - de Vlaamse overheid een negatief advies over de omgevingsvergunningaanvraag van Ghelamco, om op parking C het Eurostadion te realiseren.

22 november 2017: De KBVB en Ghelamco maken de gevraagde informatie over het te bouwen Eurostadion op parking C tijdig over aan de UEFA. Aan de hand van dit dossier beslist de UEFA op 7 december of Brussel een van de speelsteden blijft voor het EK voetbal van 2020.

27 november 2017: De Vlaamse administratie Mobiliteit en Openbare Werken geeft een ongunstig advies omtrent de bouw van het Eurostadion. Dit advies is echter niet bindend.

28 november 2017: Naast Brussel zijn Amsterdam, Glasgow, Rome en Sint-Petersburg kandidaat om de openingswedstrijd van het EK 2020 te organiseren, zo bevestigt de UEFA.

6 december 2017: Een dag voor de deadline is het nu zeker dat Brussel enkel nog kan hopen op clementie van de UEFA. Het Belgische stadionproject kan tweeënhalf jaar voor de start van het toernooi geen bouwvergunning voorleggen omdat bouwpromotor Ghelamco nog wacht op een beslissing voor de omgevingsvergunning, die het op 14 september indiende bij de Vlaamse Overheid. Enkel als de UEFA uitstel toestaat tot begin volgend jaar, kan Brussel zijn kandidatuur voor het EK behouden.

7 december 2017: De UEFA beslist dat er tijdens Euro 2020 geen wedstrijden zullen plaatsvinden in Brussel. De wedstrijden die in Brussel zouden worden gespeeld (een achtste finale en drie groepswedstrijden), verhuizen naar het Londense Wembleystadion. De openingswedstrijd van het toernooi gaat door in Rome.

BELGA62 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • SAM Bedfort

  Blamage? Het is het zoveelste dossier dat bewijst dat confederalisme niet werkt. Een Brussels stadion dat niet op Vlaams grondgebied mag gezet worden? Waar zijn de kindjes toch mee bezig? Dat gelooft geen mens, of het moest Puigdemont zijn.

 • Jan Van den Bergh

  Het stadion van Rijsel al eens gezien ? Je kan er voetballen , tennissen , concerten organiseren enzovoort . In België hebben we niks , enkel een hoop rijke , geletterde zeveraars die niks geregeld krijgen . Buiten hun eigen zakken vullen dan .

 • karel claerebout

  Welke gouden kans? Een totaal overbodig stadion!

 • diederik van amber

  Terechte opmerking hier: zelfs de langjarige topmannen hebben geen stadion voor hun nationale ploeg, maar de Brusselse grootheidswaanzinnigen vinden dit nodig.

 • Tony Dekeukelaere

  molenbeek platgooien !!! plaats genoeg voor een stadion en ruime parking !! ligt midden brussel : veel problemen opgelost !!