Spelers RC Mechelen stoppen: "Met beloftes kunnen we onze rekeningen niet betalen"

Slecht nieuws voor Racing Mechelen. De spelers en trainers van de tweedeklasser weigeren nog in actie te komen zolang de achterstallige betalingen niet zijn vereffend. Al drie maanden worden ze niet betaald.

"Als betrokken partij hebben spelers en technische staf met argusogen de ontwikkelingen van de laatste dagen gevolgd. Ondanks het feit dat wij de beslissingen die werden genomen tijdens de bijzondere Algemene Vergadering als democratisch principe eerbiedigen, constateren wij dat er voor ons als groep op korte termijn weer geen oplossingen in het verschiet liggen", luidt het in een communiqué van de spelers en trainersstaf.

"We betreuren ten zeerste het gemak waarmee aan het reële probleem van onze groep wordt voorbijgegaan. Het aangaan van een samenwerking met mensen die op een professionele manier met hun sport bezig zijn houdt bepaalde engagementen in. Wanneer één van de partijen niet aan zijn verplichtingen voldoet en dit terwijl de andere partij in uiterst moeilijke omstandigheden wel steeds zijn deel van het contract nakomt, stopt het op een gegeven moment. De voltallige groep werd voor de tweede maal dit seizoen al meer dan drie maanden niet betaald met alle sociale drama's als gevolg. Mensen weten niet meer van welk hout pijlen maken. Rekeningen blijven onbetaald. Spelers en trainers krijgen in huishoudelijke kring steeds meer tegenkantingen te verwerken en in de ernstigste gevallen hebben sommigen letterlijk geen middelen meer om in hun basisbehoeften te voorzien. Met beloftes kunnen wij onze facturen niet betalen. Unaniem en in overleg met spelersvakbond Sporta werd beslist om alle activiteiten stop te zetten tot de achterstallige lonen van 2013 en 2014 worden vereffend."

"Dit statement moet niet bekeken worden als een vorm van afkeur ten opzichte van de mensen die op dit moment de club proberen te redden, maar eerder als een noodkreet. Voor ons als groep kan het zo niet verder."

"Seizoen misschien afwerken met jeugdspelers"
"Wij betreuren als bestuur natuurlijk deze gang van zaken", reageerde bestuurslid Jozef Verbruggen. "We gaan de zaak nader bekijken en naar een oplossing zoeken. Als de huidige kern niet meer wil voetballen of trainen, dan zullen we het met onze jeugdspelers moeten doen om het seizoen verder af te werken. Het is te vroeg om daar nu al veel uitspraken over te doen."