Stad Leuven laat voorakkoord tussen OHL en Chinezen onderzoeken

De Leuvense schepen Carl Devlies, bevoegd voor financiën.
Vertommen De Leuvense schepen Carl Devlies, bevoegd voor financiën.
Het Leuvense stadsbestuur heeft een bedrijfsrevisor gelast met een onderzoek naar het voorakkoord dat voetbalclub Oud-Heverlee Leuven sloot met een Chinese investeringsgroep, die kandidaat is om de club over te nemen. Leuven is eigenaar van het stadion, maar gaf dit enkele jaren terug tot 2031 in erfpacht aan OHL. De stad kende de club de afgelopen jaren ook enkele leningen toe.

"We laten het voorakkoord onderzoeken en de mogelijke implicaties voor de stad onderzoeken door een bedrijfsrevisor", aldus schepen Carl Devlies (CD&V), bevoegd voor financiën. "We vragen dat de club ons ter zake alle informatie overmaakt. Theoretisch hebben we de mogelijkheid om de terugbetaling van de lening onmiddellijk op te eisen als we niet akkoord gaan met de deal. We zullen hierin een standpunt innemen en dit aan de gemeenteraad voorleggen."

12 miljoen
Leuven kende OHL sinds 2004 voor een totaalbedrag van meer dan 12 miljoen euro zes leningen toe, waarvan er drie moeten terugbetaald worden. Voor de andere drie werd telkens een jaarlijkse subsidie voorzien, waarmee de leningen automatisch werden terugbetaald. Twee leningen ten belope van 3,5 en 0,7 miljoen euro zijn renteloos en moeten niet terugbetaald worden als OHL niet in eerste klasse speelt. In juni werd nog een lening van 1,5 miljoen euro toegekend, waarop een rente van 2 procent dient betaald. Al deze leningen moeten uiterlijk in 2031 terugbetaald zijn als de erfpacht afloopt en de stad terug eigenaar wordt.

In de mededeling die OHL vandaag verspreidde, herhaalt de club dat een eventuele overname niet zal slaan op de jeugdopleiding, de sociale werking, het vrouwenvoetbal en de uitbating van het stadion. "Het bestuur zal er ook op toezien dat OHL zijn sociaal maatschappelijke rol in de regio kan blijven vervullen en dat alle financiële verplichtingen correct en stipt worden nagekomen", aldus OHL.