OHL vraagt nieuwe lening aan de stad Leuven voor afwerking nieuwe tribune

Photo News
De voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven heeft aan de stad Leuven een nieuwe lening gevraagd van 1,5 miljoen euro voor de afwerking van de tribune die het momenteel bouwt. Leuvens schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) zeglt dat het schepencollege hierover nog geen formele beslissing genomen heeft, maar de lening wel zal toekennen. In tegenstelling tot de vorige zal deze lening echter niet renteloos zijn en ook moeten terugbetaald worden als de club in 1B vertoeft.

Voor de nieuwe tribune, die een kopie is van de hoofdtribune aan de overkant en waarvan de bouw eind 2015 startte, kende de gemeenteraad in februari al een renteloze lening toe van 3,5 miljoen euro, die op 30 juni 2031 volledig terugbetaald moet zijn. Dan vervalt de erfpachtovereenkomst voor het stadion die OHL enkele jaren terug sloot met de stad Leuven, de eigenaar van het sportcomplex. Door de degradatie naar 1B en het feit dat OHL sinds haar laatste match in maart geen inkomsten meer heeft, is de club niet in staat om haar eigen financiële inbreng van 1,5 miljoen euro in de bouw van de tribune te betalen.

"Het zou voor het stadsbestuur geen goede zaak zijn als de tribune er onafgewerkt zou blijven bij staan. Na afloop van de erfpachtovereenkomst wordt de tribune samen met de rest van het stadion bovendien eigendom van de stad. Op de gemeenteraad van eind juni zal de lening worden goedgekeurd", aldus Carl Devlies.

Hij verwacht wel dat de club binnenkort met een toekomstplan voor de dag komt waarin de bestuursstructuren worden aangepast en nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor investeerders, voor de inbreng van mensen met andere knowhow en voor supportersparticipatie. "Ik verneem dat men daar mee bezig is", aldus Devlies.