OHL bevestigt voorakkoord met Chinese investeringsgroep

Photo News
Oud-Heverlee Leuven heeft, in het kader van een mogelijke overname, een voorakkoord gesloten met een Chinese investeringsgroep. Dat bevestigt de voetbalclub in een persbericht. OHL reageert daarmee op berichtgeving in Het Laatste Nieuws en De Tijd omtrent een voorakkoord tussen de club en het Chinese Shanghai Naisi Investment Management Center.

Dat er een voorakkoord is, stond dan ook letterlijk in een bijlage bij een brief die de club op 27 januari naar het college van burgemeester en schepenen en naar de gemeenteraadleden van de stad Leuven stuurde. De brief was een reactie op een aangetekend schrijven van ex-bestuurders Jan Callewaert, Bart De Smet en Johan Struyf.

Deze drie verlieten de club en kunnen niet akkoord gaan met het bedrag van het 'scheidingsaandeel' dat zij ontvingen. Het komt er op neer dat zij, bij een overname van OHL door een externe investeerder, menen recht te hebben op eenzelfde bedrag per aandeel als de huidige aandeelhouders en investeerders. De overname lijkt dus niet zonder slag of stoot te zullen gebeuren.

"Enkel nog onderhandelingen met deze groep"
Bij een afronding van de deal verdwijnt de 8ste op 24 profclubs in buitenlandse handen. Volgens OHL is er nog geen sprake van een overnameovereenkomst. "Alleen is het zo dat in de loop van de maand januari is gebleken dat er één valabele piste is overgebleven van een aantal potentiële overnamekandidaten. Er werd de voorbije dagen dan ook een voorakkoord gesloten met een Chinese investeringsgroep wat inhoudt dat de onderhandelingen enkel nog met deze groep worden verdergezet", luidt het.

De club benadrukt dat het nog maanden kan duren voor een juridisch sluitende overnameovereenkomst kan worden afgesloten. "Zoals reeds meermaals gecommuniceerd in het verleden, is dit de concrete invulling van de beslissing die de Algemene Vergadering van OHL in het voorjaar van 2016 had genomen om de structuur van de club aan te passen aan het veranderende Belgische voetballandschap waarbij investeerders steeds een belangrijkere rol spelen", gaat het verder. "In die context werden de nodige stappen gezet om de voetbalclub OHL onder te brengen in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

OHL onderstreept verder dat "een eventuele overname enkel tot doel heeft om de sportieve ambities van de club waar te maken en OHL terug te brengen naar 1A In eender welke constructie zal de werking van de club wat betreft de jeugdopleiding, de sociale werking, het vrouwenvoetbal en de uitbating van het stadion in Leuvense handen blijven", meldt het persbericht. "Het bestuur zal erop toezien dat OHL zijn sociaal maatschappelijke rol in de regio kan blijven vervullen en dat alle financiële verplichtingen correct en stipt worden nagekomen."

Gelet op de bestaande engagementen werd de stad Leuven op de hoogte gebracht van het voorakkoord, klinkt het nog. "De club is gebonden aan een strikte geheimhouding doch wenst te benadrukken dat de potentiële overnemer een zeer betrouwbare gesprekspartner is, die garant zal staan dat OHL een blijvende rol kan spelen in het professionele Belgische voetbal."

KV Mechelen: "Geen sprake van overname"

KV Mechelen van zijn kant ontkent mediaberichten dat ook KV Mechelen de laatste hand zou leggen aan een constructie om een overname mogelijk te maken. "Daar is niets van aan", reageert algemeen directeur Marc Faes in een persbericht. "We bestuderen net hoe we extra financiële middelen kunnen aantrekken zonder dat de club kan overgenomen worden. We bestuderen samen met Ernst & Young hoe we extra financiële middelen kunnen aantrekken in een structuur naast de vzw van KVM", zegt Faes.

 -Een cvba naast de vzw-structuur zou er voor kunnen zorgen dat alle eigendommen binnen de vzw blijven en er juist geen overname mogelijk is. Ook de supportersafvaardiging in de raad van bestuur blijft zo bestaan. Cru gesteld: extra geld kan in de cvba gebracht worden, maar niemand kan KV Mechelen overnemen."

"Met een cvba hopen we extra financiële middelen te voorzien zonder impact voor de dagelijkse werking in de vzw", duidt Faes. "Daarmee kunnen we bijvoorbeeld een nieuwe oefencomplex voor de jeugd bouwen." Hoe de cvba zou functioneren en met welke regels, maakt deel uit van de studie.

 Malinwa is momenteel bezig met de studie, conclusies zijn er nog niet. "We willen geen fouten maken, net daarom nemen we de tijd. KV Mechelen is door ons allen gered en heeft een unieke supportersinspraak. Dat gaan we nooit wegsmijten."