Muyters wil supporters nauwer betrekken bij beleid voetbalclubs

Minister van Sport Philip Muyters (links).
PHOTO_NEWS Minister van Sport Philip Muyters (links).
"Hoe kunnen supporters via aandeelhouderschap nauwer betrokken worden bij het bestuursbeleid van voetbalclubs?" Met die vraag van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ging het advocatenkantoor Curia, met een gespecialiseerd team verenigingsrecht en sportrecht, aan de slag. Het resultaat van het vergelijkend (internationaal) onderzoek en de denkoefening is deze middag in het Vlaams parlement voorgesteld.

"De Vlaamse minister kan op dit vlak weinig of niets opleggen, nu de werking van de voetbalclubs uit de 1ste competitie niet (zwaar) wordt gesubsidieerd door Vlaanderen", zegt Marleen Denef, docent KU Leuven en gespecialiseerd advocaat. "Het lijkt verkieslijker dat de overheid een keuzemodel hanteert waarbij clubs een structuur kunnen kiezen die het best bij hun ambities en cultuur aansluit."

De juridische organisatie van voetbalclubs wordt bepaald door de maatschappelijke en historische context van het voetbalwezen in een land. Neem nu Duitsland. Daar zijn voetbalclubs ontstaan uit bredere omnisport verenigingen. Door de 50-plus-één regel zit de supportersinspraak er vanuit die context ingebakken in de juridische vormgeving van de voetbalclubs.

Supporters' trusts
In Engeland daarentegen was er minder een link met het verenigingsleven. Voetbalclubs zijn er vennootschappen en vaak eigendom van privé-investeerders. Engeland kent ook geen licentiesysteem, zoals Duitsland. Supporters hebben zich in Engeland wel soms georganiseerd in supporters' trusts die deelnemen in het kapitaal of betrokken worden bij het bestuur van de club.

In de Belgische competitie hebben 8 van de 16 clubs in de Pro League (seizoen 2013-2014) een vzw-structuur, 6 zijn nv's en 2 clubs zijn cvba's. Er bestaan sporadische initiatieven om de supporters via een coöperatieve vennootschap te laten participeren in een voetbalclub, maar het gaat niet om structureel verankerde vormen van supportersbetrokkenheid.

Uitzondering op de regel
"In het algemeen kan men stellen dat voetbalclubs waarin op datum van vandaag statutair verankerde inspraak van supporters bestaat, de uitzondering op de regel zijn", stelt het rapport van Curia. "Op dit gebied is de situatie van Yellow-Red KV Mechelen uniek binnen de Belgische eerste klasse voetbalclubs. Voor het overige bestaan er wel initiatieven om de supporters via een coöperatieve vennootschap te laten participeren in de voetbalclub. Naargelang het geval gaat dergelijk initiatief uit van de club zelf (bv. Oud-Heverlee Leuven), van de supporters (bv. Standard de Liège), of in overleg tussen bestuur en supporters (bv. KV Oostende). Voor zover wij konden nagaan, zijn er tot op heden evenwel nog geen concrete toepassingen van deze initiatieven."

Volgens de onderzoekers is het overigens niet wenselijk dat de decreetgever maatregelen ter bevordering van supportersparticiaptie oplegt, omdat dit indruist tegen de vrijheid van vereniging en de vrijheid van ondernemen.

Keuzemodel
"Beter is een facultatief keuzemodel in te voeren met verschillende vormen en gradaties van supportersparticiaptie", besluit het team van Curia. "Het keuzemodel kan gaan van een vertegenwoordiging van supporters in de organen van de club tot de verplichting om bepaalde informatie openbaar te maken. Dit kadert in de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap om randvoorwaarden te bepalen die het imago en de faam van de sport tot voordeel strekken, en er zou ook - omdat er geen sprake is van een verplichting voor de voetbalclubs - geen onevenredige inmenging zijn in de vrijheid van vereniging."

PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS