Primeur: 5.000 euro boete omdat KV Kortrijk lacht met bondsprocureur

Kris Wagner.
BELGA Kris Wagner.
KV Kortrijk krijgt 5.000 euro boete omdat het moest lachen met de ­teksten van bondsprocureur Kris Wagner. Die omschreef op zijn geheel eigen wijze wat de Kortrijkse supporters verkeerd deden toen ze naar hun Waregemse buren “alle boeren zijn homo’s” en naar keeper Bossut “Sammy Janet” riepen.

KVK moest daar toen 2.000 euro boete voor betalen. Toen de club inzage kreeg in het rapport van de bondsprocureur kon zij het niet laten om dijenkletsend “het stuk proza dat ongetwijfeld veel tijd en research gevergd heeft” online te zetten. Maar het verspreiden van tuchtdossiers is verboden. Komt daarbij dat de Geschillencommissie valt over de “denigrerende wijze” waarop het werd aangebracht.

De drie bladzijden van de procureur waren anders wel bruikbaar voor een avondje leesvoer. Eén alineaatje maar: “De term ‘homo’ is helemaal niet vriendelijk bedoeld. Mensen die homoseksueel (of heteroseksueel) zijn, kiezen daar niet voor. Seksuele geaardheid, zo wordt algemeen aanvaard, is geen keuze maar is iets wat in essentie al van bij de geboorte vastligt. In België is iemand die ‘openly gay’ was, enkele jaren geleden zelfs eerste minister geworden.”

Kris Wagner.
BELGA Kris Wagner.

De volledige tekst is een absolute aanrader. U kunt hem hieronder lezen:

Ten laste gelegde feiten: Blijkens het Match Delegate verslag werden door KV Kortrijk supporters kwetsende en/of discriminerende spreekkoren gezongen. 11e minuut: “Alle boeren zijn homo.” (4 maal). Er werd ook 6 x “Samy janet” gezongen (verwijst naar Samy Bossut).

Daarnaast werd er door KV Kortrijk supporters, zo blijkt uit voormeld verslag, ook pyrotechnisch materiaal ontstoken (Bengaals vuur, bij het aantreden van de ploegen, maar ook in de 15 e minuut, alsook in de 54 e minuut.

Ten slotte werd een bom tot ontploffing gebracht in de neutrale zone na de match (geworpen vanuit de tribune voor KVK supporters).

Motivering: De vraag wanneer een spreekkoor kwetsend, racistisch of discriminerend is, is een kwestie van gezond verstand, waarbij enige casuïstiek soms onvermijdelijk is. Immers, wanneer iets louter ludiek is, of wanneer iets kwetsend, racistisch of discriminerend is, is in bepaalde gevallen soms moeilijk in abstracto uit te maken. Daarbij wordt de beoordeling in bepaalde gevallen wat bemoeilijkt doordat bepaalde termen in het voetbal een afwijkende betekenis hebben of hadden, en waarbij soms ook geuzennamen worden gebruikt.

Zo verwijst de term “kakker” bijvoorbeeld naar een aanhanger van KV Mechelen, waarbij evenwel het Bondsparket niet inziet waarom men niet spreekt van “makkers”, hetgeen volgens het Bondsparket minder smakeloos is.

Idem voor de term “boeren”: die term verwijst in het voetbal naar aanhangers van een bepaalde club (hoewel de term ook niet vriendelijk bedoeld wordt: traditioneel vonden blijkbaar de stedelingen van Kortrijk zichzelf meer ontwikkeld en geraffineerd dan de “boeren” van op het platteland of van een kleinere of meer landelijke gemeente zoals Waregem – nochtans ook een stad en geen dorp of gehucht).

Het woord “boer” verwijst in het Nederlands soms naar een landbouwer, nu eens zonder peioratieve bijklank, dan weer met peioratieve bijklank (heel lang geleden, en zeker voor de industriële revolutie, genoten veel landbouwers - zeker de kleine pachters - de reputatie om enigszins ongemanierd of onbehouwen te zijn). Wat er ook van zij, in welke betekenis het woord “boer” ook gebruikt wordt, vast staat wel dat de Boerenbond ooit al gereageerd heeft tegen het gezang “alle boeren zijn homo’s”, iets waar de Boerenbond absoluut niet mee gediend was.

Maar om nodeloze polemiek te vermijden, wil het Bondsparket niet vallen over de component “boeren” in het spreekkoor. Het is – 2 – wel absoluut evident dat in het gezang “alle boeren zijn homo”, de term “homo” helemaal niet vriendelijk bedoeld is (de vraag of die term begeleid wordt door een adjectief van negatieve aard, bv. “vuile” of iets dergelijks, is niet relevant, want in de context van het spreekkoor is het zonneklaar dat de term “homo” vijandig en negatief bedoeld wordt). Met gezonde sportieve rivaliteit heeft dat niets te maken. Mensen die homoseksueel (of heteroseksueel) zijn, kiezen er niet voor om homoseksueel (of heteroseksueel) te zijn. Seksuele geaardheid, zo wordt thans algemeen aanvaard, is geen keuze, maar is iets wat in essentie al van bij de geboorte genetisch en/of neurologisch vastligt. Het verlenen van een peioratieve bijklank aan de term “homo” of “homoseksueel” of “homoseksualiteit” (of, zoals in casu, de term “homo” als scheldwoord gebruiken), is absoluut niet meer van deze tijd. In België is iemand die “openly gay” of openlijk homoseksueel was, enkele jaren geleden zelfs eerste minister geworden.

Maar grote theorieën daarover zijn niet meer nodig, nu in de huidige versie van het reglement geen bijzonder opzet vereist is. Zodra zelfs maar één persoon een spreekkoor als kwetsend, discriminerend of racistisch kan ervaren (weliswaar in alle redelijkheid - te beoordelen door de Commissie), dan is het spreekkoor inderdaad van die aard en moet het niet worden getolereerd. Het gegeven dat er misschien vaak, of af en toe, of occasioneel iets gezongen wordt dat maatschappelijk niet aanvaardbaar is (of het gegeven dat het zeer vaak gebeurde in het verleden), is op zich geen reden om te stellen dat er dan niet moet worden opgetreden. Een maatschappij evolueert immers, en wat 30 of 40 jaar geleden acceptabel gedrag was, is het vandaag niet noodzakelijk - wat trouwens niet noodzakelijk een angstwekkende evolutie is.

Zo bijvoorbeeld was overspel tot 1987 in België een misdrijf. Het is dus niet zo dat onze maatschappij steeds maar intoleranter of puriteinser wordt of dat de vrije meningsuiting in het gevaar komt. Een mening vrij kunnen uiten, betekent nog niet dat “hate speech” (verkondiging van of aanzetten tot haat) moet worden getolereerd.

Belangrijk in dit verband is ten slotte een precedent, nl. de uitspraak van het BAS d.d. 9 oktober 2019, waarin naar goed recht werd geoordeeld dat het spreekkoor “Alle boeren zijn homo” (of “Alle boeren zijn homo’s”) inderdaad geen aanvaardbaar spreekkoor is. Ook “Samy janet” is een homofoob spreekkoor, omdat daarin het woord “janet” gebruikt wordt, hetgeen zoals algemeen bekend in Vlaanderen gebruikt wordt als een scheldwoord voor een (verwijfde of verwijfd geachte) homoseksueel, waarmee dus ook homoseksualiteit negatief wordt voorgesteld, wat echt niet meer van deze tijd is.

Naast de problematiek van de spreekkoren, werd ook pyrotechnisch materiaal ontstoken door KV Kortrijk supporters. Steeds meer mensen, in het bijzonder gezinnen met jonge kinderen, durven niet meer naar het voetbal te gaan uit angst voor allerlei incidenten, daarin ook begrepen het gevaar van pyrotechnisch materiaal, dat aanleiding kan geven tot o.m. brandwonden en gehoorschade (er zijn in 2019 al meerdere gewonden te betreuren als gevolg van pyrotechnisch materiaal). De mensen die pyrotechnisch materiaal ontsteken, dienen dus te beseffen dat hun gedrag niet alleen asociaal en gevaarlijk is voor zichzelf en de mensen rond hen, maar ook “anti-voetbal” – een voetballiefhebber gooit niet met voorwerpen en ontsteekt geen pyrotechnisch materiaal, maar gedraagt zich op zo’n manier dat naar het voetbal gaan voor eenieder (inclusief de hem omringende en zelfs de rivaliserende supporters) een aangename gebeurtenis blijft.

Wat betreft gebruik van pyrotechnisch materiaal, is blijkbaar nog niet voldoende doorgedrongen dat de bondsinstanties op dat vlak uitgaan van een nultolerantie (vaste rechtspraak van de bondsinstanties). Krachtens de huidige versie van art. P.278 van het Bondsreglement kan worden opgetreden tegen “het gooien van pyrotechnisch materiaal, zelfs indien het normale verloop van de wedstrijd niet werd beïnvloed.

Vordering ter zitting voor de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal: 2000 euro boete wegens de spreekkoren en 2000 euro wegens gebruik van pyrotechnisch materiaal. Namens het Bondsparket: Kris WAGNER, Bondsprocureur.
6 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • René Schoeters

  Dus supporters roepen iets en de clubs moeten betalen! Iemand moet het loon van onze Belgische voetbalbond toch betalen natuurlijk! 100% amateuristisch en dat is al decennia's geweten!

 • DIRK SPRANGERS

  Te gek voor woorden die Wagner. Oei,riskeer ik nu ook een boete , :-)

 • ANN LIMBOS

  Ik dacht dat lachen gezond was ?

 • Luc Deville

  Deze tekst is tenminste nog duidelijk. Enkele jaren geleden een gerechtelijk vonnis gelezen over een conflict over het ontslag van een collega. Ik wist al dat het ontslag onwettelijk was, maar na de lezing twijfelde ik ondanks dat ook in het vonnis stond dat het ontslag onwettelijk was.

 • Johan D'Heere

  Als je dit leest moet je concluderen dat de voetbalbond eerder een wereldvreemde duivenbond is geworden. Maatregelen nemen tegen bv Genk supporters die op Sint-Truiden met wangedrag alles afbreken en ervoor zorgen dat de match vroegtijdig stilgelegd moet worden is precies veel moeilijker en vergt meer lef dan deze proza... Daarom, duivenbond...