Kogel door de kerk: Antwerp krijgt licentie en promoveert naar de hoogste klasse

Patrick Decuyper.
Photo News Patrick Decuyper.
Antwerp krijgt dan toch een licentie om komend seizoen in de eerste klasse te spelen, zo heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vanavond in Brussel beslist.

Antwerp beukte onlangs na dertien jaar opnieuw de poorten naar de hoogste voetbalklasse open, maar kreeg niet veel later geen proflicentie van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). In zijn licentiedossier had Antwerp onvoldoende duidelijk gemaakt waar de financiële injecties van geldschieter Paul Gheysens vandaan kwamen. De CEO van bouwbedrijf Ghelamco sloot via zijn in Barcelona gevestigde investeringsmaatschappij S.L. Peridot een leningsovereenkomst af met Goala, het bedrijf van Antwerps CEO Patrick Decuyper. De Licentiecommissie kon uit de aangeleverde stukken echter niet opmaken of S.L. Peridot over voldoende vermogen beschikt om die lening aan Antwerp te geven. Bovendien werd op de balans van Ghelamco het gestorte bedrag voor rekening van S.L. Peridot niet teruggevonden. De Licentiecommissie concludeerde dat de herkomst van de door Ghelamco beschikbaar gestelde financiële middelen niet bewezen was en er dus problemen waren met de continuïteit voor volgend seizoen.

Eddy Wauters.
Photo News Eddy Wauters.
Photo News

Antwerp tekende beroep aan bij het BAS en maakte extra bewijsstukken over. Op basis daarvan maakte de oudste club van het land zich sterk dat de licentie verkregen zou worden, maar er moest nog altijd rekening gehouden worden met de onvoorspelbare factor Eddy Wauters. De ex-voorzitter van de Great Old claimt nog altijd zo'n 1,2 miljoen euro van Antwerp en kwam tussen in de arbitrageprocedure. Na een zitting van ruim een halfuur en een beraad van nog eens een halfuur beslisten de arbiters dat de tussenkomst van Wauters echter niet reglementair was, waardoor de ex-voorzitter de zaal in het BOIC-gebouw moest verlaten. Een klein halfuur later kwamen de partijen opnieuw buiten met het voor Antwerp positieve nieuws dat de proflicentie toegekend werd. De motivatie van het BAS wordt uiterlijk op 13 mei bekendgemaakt.
    
Voor Antwerp waren CEO Patrick Decuyper en Ghelamco-baas Paul Gheysens op de zitting aanwezig, vergezeld van een leger aan advocaten.

Photo News

"Antwerp zit officieel in eerste klasse, dat doet iets met een mens"

"Nu is het officieel: Antwerp speelt in eerste klasse. Dat doet toch iets met een mens", liet sterke man Patrick Decuyper optekenen. Hij heeft nooit getwijfeld aan een goede afloop. "Ons dossier was in orde, maar zolang de finale beslissing er niet is, blijf je in het ongewisse. Dat is niet meer zo. Nu kunnen we stap voor stap voortwerken aan de opbouw van de club", zei de CEO van Antwerp. "We hebben heel wat tijd verloren, omdat we zo hard aan dit dossier hebben gewerkt. Je kan je niet inbeelden hoeveel schade dit toegebracht heeft aan de club. Alles stond even 'on hold'. Nu moeten we werk maken van jeugdspelers, jeugdtrainers, sponsors en de staf en spelers van de A-kern. Alles zal wel in een stroomversnelling geraken. We moeten zorgen dat we klaar zijn tegen volgend seizoen. Vanavond werken we al aan de eerste dossiers."

Antwerp is bezig met verbouwingen aan het stadion, vooral Tribune 1 moet grondig onder handen genomen worden. "Het licentiedossier zorgde voor veel twijfel bij de mensen die bezig zijn met de tribune. We hebben al grote stappen gezet. Tegen de eerste match van het volgende seizoen zal de tribune waarschijnlijk nog niet klaar zijn, maar de bouwaanvraag is binnen en alle dossiers zijn bij de juiste instanties afgeleverd", aldus Decuyper, die nog niet precies weet wanneer de verbouwingswerken van start gaan.

Antwerp moest tijdens de arbitrageprocedure nog rekening houden met de onvoorspelbare factor Eddy Wauters. De ex-voorzitter van de Great Old claimt nog altijd zo'n 1,2 miljoen euro van Antwerp en kwam tussen in de arbitrageprocedure. "Met die man weet je nooit. Het is eigenlijk schandalig dat hij hier nog eens tussenkomt. Wauters wilde even zijn show hier komen opvoeren", zei Decuyper, die ontkent dat Antwerp de verschuldigde bedragen aan Wauters blokkeerde. "Hij houdt zijn eigen geld tegen om ons te kunnen ambeteren. De deurwaarder heeft bij ons geld in beslag genomen, dat geld staat op de rekening van de deurwaarder, maar Wauters weigert dat geld om hier nog eens roet in het eten te komen gooien. Dat is het laagste van het laagste. Gelukkig heeft het BAS door zijn spelletjes heen gekeken en kunnen we nu eindelijk vooruit kijken. Eddy Wauters heeft al vele jaren zoveel schade toegebracht aan deze club. Hopelijk is het de laatste keer dat we het over die man moeten hebben."

Photo News

Paul Gheysens: "Mijn werk zit erop, nu is het aan de sportieve staf van Antwerp"

"Dit is vooral goed nieuws voor de supporters. Zij zullen heel tevreden zijn", reageerde geldschieter Paul Gheysens. "Ik heb er nooit aan getwijfeld. Het dossier was sterk en goed opgebouwd. Onze mensen hebben hun voorbereiding goed gedaan. Nu kan het echte werk beginnen", aldus Gheysens. "Eindelijk kan de focus op het sportieve gevestigd worden. Het bedrijf zelf staat qua structuur en financiën op punt. Nu moet de technische staf zijn werk doen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de club erin zal slagen competitief te zijn. Het is belangrijk dat de beslissing nu valt, zodat we eindelijk kunnen beginnen bouwen. Alles was 'on hold' gezet, nu kunnen we ons beginnen organiseren. Mijn werk zit erop, nu is het aan de sportieve staf."

Photo News
Photo News

BAS weigert tussenkomst van Eddy Wauters

Eddy Wauters heeft de zitting voortijdig moeten verlaten. De arbiters van het BAS weigerden de tussenkomst van de ex-voorzitter van de Great Old. Na ruim een halfuur werd de zitting onderbroken voor een tussentijdse beslissing van de arbiters. Opnieuw een dik halfuur later werd aan Wauters meegedeeld dat zijn tussenkomst niet reglementair is en moest de ex-voorzitter van Antwerp de gesloten zitting verlaten.

"De vraag is gesteld of Wauters mocht tussenkomen. De arbiters hebben dan gekeken naar de reglementen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het BAS. Op basis daarvan hebben ze geoordeeld dat zijn tussenkomst niet mocht. Een arbitrageprocedure is gebaseerd op een overeenkomst tussen alle partijen, maar de KBVB en Antwerp gingen niet akkoord met de tussenkomst. Dus op basis van het reglement van het BAS, is Wauters geweigerd", verklaarde Herman Verbist, voorzitter van de arbiters.

"Wij komen hier om beroep aan te tekenen tegen het in gebreke blijven van de bondsschuld. We willen dat dat geregeld wordt. Het BAS moet toezien op de reglementen van de KBVB", reageerde Wauters na zijn weigering. "Een algemene licentievoorwaarde die in het bondsreglement staat is dat een club die bondsschulden heeft, geen licentie krijgt. Onze bondsschuld is niet volledig betaald, dus kwamen we tussen bij het BAS. Dit is toch het beroepsorgaan van de voetbalbond", vroeg Wauters zich af.

"Ik ben niet rancuneus, voor ons heeft dit niet zoveel belang. We willen niet tussenkomen in de zaak van Paul Gheysens, we wilden voor onze zaak beroep aantekenen. Maar waar moeten we dat doen? Ik ben zelf een Antwerp-supporter, dus ik wil heel graag dat Antwerp de licentie haalt. We hebben er ook meer baat bij dat Antwerp de licentie haalt. De KBVB moet gewoon consequent blijven met zijn eigen reglementen. Er is een bondsschuld, dus volgens het reglement mag Antwerp geen licentie krijgen. Met onze tussenkomst wilden we enkel weten of we het geld ooit zullen krijgen."

Antwerp-CEO Patrick Decuyper beweert dat de schuld aan Wauters geparkeerd staat bij een deurwaarder, maar dat Wauters die betaling zelf blokkeert. De ex-voorzitter ontkent dat. "Dat hebben ze zo gezegd, maar dat is niet gebeurd. Er staat een bedrag op een geblokkeerde rekening, maar dat is niet het correcte bedrag. Er rest nog zo'n 1,2 miljoen euro, dat is toch geen klein beetje. En die schuld sleept al tien jaar aan. Ik begrijp het ook niet. Met Paul Gheysens heeft de club een miljardair achter zich. Betaal dan toch gewoon die achterstallige som", besluit Wauters.

Photo News
Photo News
Photo News