"Nieuwe factuur van 100.000 euro en problemen met gebruik VISA-kaarten KBVB"

Er zijn bij de Belgische voetbalbond nieuwe financiële malversaties aan het licht gekomen die zich hebben voorgedaan tijdens het WK in Brazilië. Zo zou er volgens Sporza een nieuwe factuur van 100.000 euro zijn toegekomen in de bondsgebouwen. Ook met het gebruik van VISA-kaarten zouden er problemen zijn opgedoken. De vergadering van het Uitvoerend Comité, waarop bondsvoorzitter François De Keersmaecker zich voor het financiële beleid van de KBVB moest komen verantwoorden, is intussen afgelopen. Koppen zijn er niet gerold, De Keersmaecker blijft alvast bondspreses tot de voorzittersverkiezingen in juni.

Bondsvoorzitter François De Keersmaecker moest vandaag tekst en uitleg geven bij het ontslag en de opstapvergoeding van Steven Martens, en bij uitbreiding het financiële beleid van de bond. Om 11 uur werd De Keersmaecker verwacht op een vergadering van de Raad van Bestuur. Vanaf 13.30 uur stond er een meeting op het programma met het Uitvoerend Comité van de KBVB. Beide vergaderingen zijn intussen afgelopen. Marc Coucke, voorzitter van KV Oostende en lid van het Uitvoerend Comité, liet in een reactie weten dat "voor het eerst de kern van de zaak werd besproken". Volgens Coucke verliep de vergadering heftig.

Interne audit
Het hoofd van François De Keersmaecker lag op het kapblok, maar de bondspreses blijft (voorlopig) aan. "Een vertrouwensstemming heeft nu geen zin, in juni zijn het verkiezingen", klonk het uit diverse hoeken. Wel werd er beslist om opnieuw een interne audit van het bondsbeleid uit te voeren, die moet gevolgd worden door een externe audit. Er komt bij de KBVB ook een rem op de aanwervingen. Wat ook verandert, is dat de voetbalbond vanaf nu tijdelijk geleid zal worden door vier directeurs (financieel directeur Borgions, directeur marketing en events Van Doorslaer, sporttechnisch directeur Allaerts en IT-directeur Madou), onder de supervisie van Gerard Linard van de Waalse Vleugel.

Verhaeghe haalt uit
Bart Verhaeghe heeft na de bijeenkomst stevige kritiek geuit op bondsvoorzitter François De Keersmaecker. "Misschien is het juk wel te zwaar voor hem", verklaarde de voorzitter van Club Brugge, die dus helemaal niet onder de indruk was van het pleidooi van de voorzitter. "Ik heb vastgesteld dat de feiten ernstiger zijn dan gedacht. Er zijn fouten gemaakt en dat betreur ik ten zeerste. Het Belgische voetbal is vandaag de verliezer, en dan heb ik het zowel over de prof- als de amateurclubs. We moeten hier grondig lessen uit trekken. Er komt dan ook een nieuwe grondige interne audit, die we zullen laten bevestigen door een externe audit. Zo kunnen we vermijden dat dit in de toekomst opnieuw gebeurd."

"In de vorige audit komen zaken aan bod die in een normale federatie of vereniging gewoon niet kunnen. Dat is geen deugdelijk bestuur. Ik kan mezelf daar totaal niet in herkennen en ik moet dat dan ook afkeuren, gaat Verhaegen verder. "In december 2013, niet bepaald op een populair moment, heb ik de moed gehad een grondige nota over het Belgische voetbal te maken. Daarin stelde ik dat de Voetbalbond een glazen en transparant huis moet zijn dat moet durven om elke beslissing open te communiceren, hoe moeilijk dat ook is. Daarnaast schreef ik dat alles wat de KBVB doet integer moet zijn. Ik merk nu jammer genoeg dat veel van mijn woorden profetisch waren."

"Misschien is juk wel te zwaar"
De Keersmaecker stelt zich in juni opnieuw kandidaat bij de voorzittersverkiezingen. "Als ik met deze feiten geconfronteerd zou worden, zou dat bewijzen dat ik niet bekwaam ben om deze job correct in te vullen", zei Verhaeghe. "Je mag niet vergeten dat deze federatie verantwoordelijk is voor de belangrijkste sport in het land, met erg grote budgetten. Misschien is het juk wel te zwaar voor De Keersmaecker. Ik heb niets tegen zijn persoon, maar de functie van bondsvoorzitter vraagt een zekere professionaliteit en die kan ik vandaag jammer genoeg niet vaststellen."

Marc Coucke.
belga Marc Coucke.
Bart Verhaeghe.
BELGA Bart Verhaeghe.
belga
BELGA
belga

De Keersmaecker wil van geen wijken weten

"Ik verlaat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) niet, tot eind juni blijf ik bondsvoorzitter", verklaarde François De Keersmaecker vrijdag op de bondszetel in Brussel. De Keersmaecker, in 2006 tot voorzitter verkozen, diende op het Uitvoerend Comité geen vertrouwensstemming te ondergaan. "Het klopt dat er wel zwaar gediscussieerd is. En soms zijn er zware woorden gevallen. We hebben op een vlugge manier het dossier Martens opgelost. Nu moeten we bewijzen dat we ons werk kunnen voortzetten. De goede zaken, die mede door Martens gerealiseerd zijn, dienen we te behouden. Maar wat betreft het WK in Brazilië zijn er fouten gebeurd, en daarvoor wil ik mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Financieel hadden we alles beter moeten opvolgen. Die procedures proberen we nu transparanter te maken."

"Meerderheid achter mij"
"Ik wil graag benadrukken dat het Uitvoerend Comité uit 23 leden bestaat. Het is best mogelijk dat een aantal mensen twijfelen aan mijn capaciteiten als voorzitter. Een meerderheid staat blijkbaar toch achter mij. Anders zat ik hier niet meer."

Op het vlak van het dagelijks bestuur valt wel een belangrijke verandering te noteren. In de komende transitiefase zal de KBVB tijdelijk geleid worden door de vier overgebleven directeurs, met name Bob Madou (directeur communicatie en business), Paul Allaerts (sportief directeur), Filip Van Doorslaer (directeur marketing) en Tom Borgions (financieel directeur). Zij staan onder supervisie van Gérard Linard, voorzitter van de Franstalige vleugel van de KBVB. "Linard fungeert als afgevaardigde van de Raad van Bestuur, die rechtstreeks aan mij verslag zal uitbrengen. Een evaluatie volgt op het einde van het seizoen", aldus De Keersmaecker.

Onvoorziene situatie
"Ik heb ervaring als administratief directeur bij bedrijven in moeilijkheden, al moet ik benadrukken dat de KBVB niet in moeilijkheden verkeert", stelde Linard. "Vanuit mijn verleden zal ik op een stricter financieel beheer toezien. De directeurs ken ik goed. Zelf kom ik vandaag in een onvoorziene situatie terecht."

Daarnaast komt er ook een nieuwe interne audit. Die zal gerealiseerd worden door zes personen, onder wie Marc Coucke (voorzitter KV Oostende) en Joseph Allijns (voorzitter KV Kortrijk). "Het comité zal voortgaan op de eerdere auditrapporten", aldus De Keersmaecker. "We moeten een duidelijk zicht krijgen hoe we ervoor staan. Het is niet de bedoeling om een heksenjacht te beginnen. Maar we moeten op 1 juli met een propere lei kunnen starten. Er is nog niet beslist of er na de interne ook een externe audit komt."

Gérard Linard.
BELGA Gérard Linard.

Ik heb ervaring als administratief directeur bij bedrijven in moeilijkheden, al moet ik benadrukken dat de KBVB niet in moeilijkheden verkeert

Gérard Linard
belga
belga
photo_news
photo_news