BAS vindt bij Moeskroen geen spelersmakelaars die "significante invloed" uitoefenen

BELGA
Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft het beroep van Oud-Heverlee Leuven, Westerlo en STVV tegen de toekenning van een licentie aan Moeskroen-Péruwelz verworpen, omdat er geen sterke bewijzen zijn dat er door tussenpersonen of spelersmakelaars een "significante invloed" uitgeoefend wordt op het dagelijkse beheer van RMP. Dat blijkt uit de op maandag gepubliceerde motivering van het BAS.

OHL, Westerlo en STVV tekenden gezamenlijk beroep aan bij het BAS, omdat zij van oordeel waren dat Moeskroen achter de schermen geleid wordt door spelersmakelaars. "Er zijn een aantal onrustwekkende elementen, maar daar kan men niet uit opmaken dat Moeskroen in handen is van tussenpersonen of makelaars", argumenteert het BAS zijn beslissing. Ondanks een lijst van namen, waaronder de Maltese maatschappijen Gol Football Malta Limited en Latimer Limited, maar ook voormalig bestuurder Mark Reutenberg, kon het BAS niet besluiten dat zij een "significante invloed" hadden op RMP.

Voor een 'verbonden juridische identiteit' van een club, in de Nederlandse bondsregels omschreven als "eenieder die op een of andere manier invloed uitoefent op de club", is het verboden om activiteiten als tussenpersoon uit te voeren. Het BAS baseerde zich echter op de Franstalige tekst van het bondsreglement, die stelt dat er sprake moet zijn van een "significante beïnvloeding".

Behalve de vermeende belangenvermenging, ontdekten OHL, STVV en Westerlo in het bondsreglement dat clubs geen licentie krijgen als een juridisch verbonden identiteit "minder dan tien kalenderjaren voor de licentieaanvraag nog bestuurder was van een Belgische club die om andere dan sportieve redenen is geschrapt of gedegradeerd". Eind 2009 werd voorganger Royal Excelsior Moeskroen omwille van drie forfaitwedstrijden en financiële problemen geschrapt uit de hoogste voetbalafdeling. Huidige voorzitter van Moeskroen-Péruwelz Edward Van Daele behoorde ook tot het bestuur van Excelsior, maar niet op het moment dat de club werd geschrapt. "Van Daele legde zijn ambt neer op 29 mei 2008. Hoewel het bondsreglement op dat vlak niet duidelijk is, zegt het gezonde verstand dat je reeds afgetreden bestuurders niet moet straffen", doet het BAS het tweede argument van de hand.

Ten slotte verklaarde het BAS zich niet bevoegd om te oordelen over mogelijke valse verklaringen van Moeskroen-Péruwelz aan de Belgische voetbalbond. .