Blauw-zwart prikt naar Anderlecht na doorbraak in eigen stadiondossier

De stad Brugge geeft groen licht voor twee afzonderlijke stadionprojecten voor Club en Cercle Brugge. Blauw-zwart mag een nieuw stadion bouwen aan de Blankenbergse Steenweg, groen-zwart blijft op de (verkleinde) Jan Breydelsite. Dat werd vanmiddag op een persconferentie in het stadhuis van Brugge bekendgemaakt. Tegen de start van het seizoen 2019-2020 zou Club Brugge niet langer in het Jan Breydelstadion aantreden.

Het nieuwe stadion van Club Brugge aan de Blankenbergse Steenweg zou zo'n 40.000 zitjes tellen. Voor blauw-zwart zal de stad "aan Ruimte Vlaanderen vragen om een onteigeningsplan voor de site Blankenbergse Steenweg op te maken, gekoppeld aan het nieuw gewestelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)". Zodra dat onteigeningsplan ter beschikking is, zal de onteigeningsprocedure in gang worden gezet. De onderhandelingen tussen de stad en Club Brugge worden voortgezet om de "toekomstige engagementen en afspraken te verfijnen".

"Gezien de openbare nutsfunctie van een stadion, is het de stad Brugge die aanduidt op welke gronden het nieuwe stadion mag gebouwd worden", zo laat Club Brugge weten. "Club Brugge zal een erfpacht betalen aan een marktconforme prijs om op deze gronden haar stadion te bouwen. Club Brugge zal dus zelf de bouwheer zijn van haar stadion en zal haar stadion ook zelf financieren. Elke eventuele toekomstige samenwerking tussen Club Brugge en eender welke overheid zal steeds conform de Belgische en Europese concurrentieregels zijn. Blauw-zwart heeft hierover steeds in alle openheid en transparantie gecommuniceerd en zal dit ook zo blijven doen in de toekomst." Een speldenprik naar Anderlecht en het Eurostadion. (lees hier en hier daarover meer)

PHOTO_NEWS

Jan Breydel verkleind
Pas na het vertrek van Club Brugge uit het Jan Breydelstadion zal de Olympiasite aangepakt worden, zo staat verder in het persbericht te lezen. "Gelet op de techniciteit van dit dossier zal de stad zich nu verder laten begeleiden door een externe partij. In die context wordt een bestek opgemaakt en een kostprijsberekening met het oog op een marktbevraging, zodat in de loop van het najaar een bureau kan aangesteld worden."

"Voor de verdere uitwerking van het project op de Olympiasite vertrekken we vanuit het projectvoorstel van Cercle Brugge", zo klinkt het verder. Groen-zwart liet eerder weten dat de capaciteit van het Jan Breydelstadion tot 12.000 zitplaatsen teruggebracht zou kunnen worden en dat de hoektribunes plaats zouden kunnen maken voor 125 tot 150 residentiële ruimtes. Eens het verder uitgewerkte projectvoorstel op tafel ligt, is er vervolgens "de optie om voor volgende legislatuur een concreet project voor de Olympiasite te realiseren".

CercleBrugge.be

Niet allebei naar Blankenbergse Steenweg
Op 9 december 2013 besliste het stadsbestuur nog dat beide clubs zouden verhuizen naar de site aan de Blankenbergse Steenweg. Tijdens de lopende procedure van het MER (milieueffectenrapport), op 19 maart van dit jaar, maakte Cercle Brugge echter bekend liever niet te verhuizen naar die site. Het college van burgemeester en schepenen neemt nu het standpunt in zich niet te verzetten tegen de vraag van groen-zwart om in het Jan Breydelstadion te blijven. Aangezien er geen twee stadions komen aan de Blankenbergse Steenweg, zal er een twaalftal hectare meer oppervlakte beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.