Bondsprocureur Kris Wagner scherp voor betrokkenen matchfixingzaak: “Er is iets rot bij KV Mechelen en Waasland-Beveren”

Van bondsprocureur Kris Wagner weten we eerder al dat hij geen blad voor de mond neemt, en met scherp geschut lichtte hij vandaag zijn vordering toe in het matchfixingproces rond KV Mechelen en Waasland-Beveren. “De mensen die in deze commissie verschenen zijn, hebben het Belgische voetbal en de supporters niet alleen belazerd en in de steek gelaten, maar ook een mes in de rug gestoken.” 
Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Vandaag had de vierde zittingsdag plaats van het matchfixingproces. Nadat begin deze week al de advocaten van KV Mechelen en Waasland-Beveren hun verdediging voerden, met in hoofdzaak kritiek op de procedures en hoe het onderzoek van de bond gevoerd is, kreeg Wagner nu de kans om terug te bijten. En om meteen het grote verschil duidelijk te maken, begon hij met te benadrukken dat hij wél over de inhoud zou hebben: “De drie belangrijkste woorden van de verdediging waren: ‘procedure’, ‘procedure’ en ook ‘procedure’. Ik wil praten over: ‘wie heeft wat gedaan?’.” Om zijn woorden nog kracht bij te zetten, pakte hij uit met een gevatte vergelijking: “In het midden hangt een schilderij van Rubens. En dan is het alsof men daarop zou zeggen: ‘Jammer dat het kader niet zo mooi is.’ Dat vind ik raar. Je moet toch ook naar het schilderij zélf durven kijken.”

Myny geen spijtoptant meer

En dat schilderij schetst geen fraai beeld volgens Wagner. Een voor een ging hij alle betrokken partijen af, waarbij sommige bestuurders van de twee betrokken clubs een behoorlijke veeg uit de pan krijgen. Maar eerst moest Olivier Myny, speler van Waasland-Beveren in de bewuste match op 11 maart 2018 op KV Mechelen, het ontgelden. Wagner ontnam hem het statuut van spijtoptant omdat hij het misbruikt zou hebben. “Er zit een fundamenteel verschil in wat Myny verklaarde tegenover de onderzoeksrechter in het strafonderzoek – ‘Mij werd gevraagd niet voluit te gaan’ - dan tegenover de onderzoekscoördinator. Dan werd het: ‘Er werd gevraagd eventuele goals niet uitbundig te vieren.’ Hij claimt dat het gesprek luchtig was. Maar zegt dan wel dat hij het had moeten melden aan het bondsparket. Zijn verklaringen aan de onderzoekscoördinator zijn niet coherent en ongeloofwaardig. Daarom vragen we niet langer één maand effectieve schorsing. Wel twee maanden effectief.”

De club of individuen?

Wagner sneed dan het thema aan of KV Mechelen als club een straf kan riskeren voor handelingen van individuen? KV Mechelen vond in zijn pleidooien van niet, zo hoopt de club te ontsnappen aan de sanctie van degradatie. Wagner ging niet akkoord met die redenering: “De vraag of Timmermans, Somers, Vanroy en Steemans een meerderheid vormden binnen het bestuur, is juridisch volkomen irrelevant. Het enige dat relevant is, is dat zij de feitelijke beslissingsmacht van de club in handen hadden. Dat is ontegensprekelijk het geval. De voorzitter, de financieel directeur, één van de twee hoofdaandeelhouders en de sportieve leider. Dat is jammer voor de supporters. Maar anderzijds: het zou oneerlijk zijn tegenover andere clubs om dat zomaar te laten passeren.”

Wagner overliep daarna de rol van de vier bestuurders van KV Mechelen. Over Steemans citeerde hij uit enkele van de vele bezwarende gesprekken – “die gesprekken zijn niet op twee handen te tellen” - die afgetapt waren en in het dossier staan: “Iemand genaamd Hugo belde Steemans. Of er gesjoemeld zou worden, vroeg die, en zo ja, of Steemans mee zou sjoemelen? Steemans antwoordt dat dit een must is, want anders hebben ze prijs. Ook de intussen legendarische uitspraak ‘de keuken is besteld’, werd gedaan tijdens een gesprek tussen Dejan Veljkovic en... Thierry Steemans. De raadsman van Lokeren stelt terecht dat codetaal een aanwijzing tot maffiapraktijken is. Hetzelfde geldt dat Steemans zegt dat er van telefoonnummers moet worden veranderd.”

Hoofdaandeelhouder Olivier Somers staat in het dossier als een van de architecten van matchfixing vermeld. Over hem stelde Wagner: “Meneer Somers woú misschien de machtsgreep van makelaars afbouwen, maar hij is er niet in geslaagd. Uiteindelijk belde hij in februari met Dejan Veljkovic om één en ander af te stemmen. Tamelijk vroeg zet hij de zaken in gang.” Wagner vond het in het dossier aangehaalde tafereel in de skybox van KV Mechelen waarin Somers aan Beveren-Waaslandvoorzitter Dirk Huyck zijn onvrede had geuit over het verloop van de wedstrijd tekenend: “Somers zei: ‘Moeskroen had wel het lef. Proficiat, bedankt!’ Huyck repliceert: ‘Ik wist niet wie hij was. Hij heeft me een klap in de nek gegeven, met de woorden: ‘Je hebt geen ballen aan je lijf, krapuul. De Walen kunnen het wel regelen, en gij...’ Ik ben daarna naar huis gegaan.”

Wagner haalde vervolgens gesprekken aan die volgens hem bewijzen dat Stefaan Vanroy in de rol als sportief leider minstens vanaf 6 maart op de hoogte is de pogingen tot vervalsing van de competitie én er aan deelneemt, wanneer het over een mogelijke transfer van Olivier Myny naar KV Mechelen ging: “Eerst was Vanroy matig geïnteresseerd. Toen Steemans zei: ‘Het is in functie van zondag.’ Daarna is Vanroy opeens ‘sterk geïnteresseerd’.”

Sneer naar Timmermans

Over toenmalig voorzitter Johan Timmermans stelde Wagner dat het goed kan zijn dat hij niet de oorspronkelijke bedenker van het plan is, maar dat hij wel een belangrijke rol heeft vervuld. In een gesprek tussen Timmermans en Steemans wordt er gezegd dat ‘Waasland-Beveren absoluut bereid is mee te werken, zondag’. “Dat is niet normaal in een context van een niet-gefixte wedstrijd”, meent Wagner. Hij citeert een ander gesprek: “Steemans vindt dat ze elkaar moeten helpen. En vindt dat als Waasland-Beveren het ooit in de toekomst voorheeft, dat ze op KV Mechelen een beroep moeten kunnen doen. Steemans zegt aan Timmermans dat hij geen schrik moet hebben van Waasland-Beveren. Timmermans zegt dat het heel belangrijk is.” Wagner vond de informatie uit het dossier extra bezwarend voor Timmermans omdat hij ook een functie uitoefende in de hoogste organen van de Belgische voetbalbond én omdat hij een advocaat is: “Wat extra schandelijk is, is dat hij advocaat is. Een jurist die andere belangen verdedigt dan recht en waarheid, vormt een schande voor de hele beroepsgroep. Hij heeft ook niets gemeld. Integendeel: hij is mee op de kar van de bedriegers gesprongen.”

Bij Waasland-Beveren leek Wagner het zwaarst te tillen aan het gedrag van CFO Olivier Swolfs en voorzitter Dirk Huyck. “Het bondsparket heeft geen bewijs gevonden dat Dirk Huyck of Olivier Swolfs iets (geld, red.) hebben ontvangen. Maar het staat wel vast dat hun intentie was om Waasland-Beveren te helpen.” Ook voor hen wijzen een resem gesprekken op hun betrokkenheid. Met als laatste argument een telefoongesprek met Dirk Huyck. “Swolfs zegt: ‘Je nooit weet dat het getapt wordt’, waarna Huyck vraagt om op een ander nummer te bellen. De conclusie is duidelijk: ook bij Waasland-Beveren was men wel degelijk op de hoogte van de matchfixing.”

Olivier Swolfs.
Karel Draye Olivier Swolfs.

Over Huyck verwierp de bondsprocureur de claim van de voorzitter van Waasland-Beveren dat hij een tweede keer heeft samengezeten met Dejan Veljkovic uit beleefdheid. “Dat doe je in die omstandigheden niet. Met een persoon met maffiose intenties toch nog een tweede vergadering organiseren, dat is niet normaal.”

Bestuursleden Walter Clippeleyr en Jozef Van Remoortel typeerde Wagner niet als een spilfiguur. “Maar zij waren wel perfect op de hoogte.” Clippeleyr had volgens de taps voorgesteld aan Dirk Huyck om berichten en mails te wissen. “Huyck verklaarde aan de onderzoeksrechter dat dat over de communicatie met Veljkovic ging. Terwijl tijdens de ondervragingen met het bondsparket gezegd werd dat dat over de communicatie met KV Mechelen-fans ging. Die versies stroken niet met elkaar.” En Van Remoortel heeft gezegd dat hij liever zou thebben ‘dat KV Mechelen wint’, terwijl hij een centrale figuur van het dagelijkse bestuur van Waasland-Beveren is.” Wagner haalde voorts aan dat Van Remoortel wel degelijk benaderd zou zijn door KV Mechelen. Terwijl hij claimde dat hij enkel Johan Timmermans kende. Dus zijn verklaring is ongeloofwaardig. Meneer Van Remoortel had beter moeten weten in dit stadium van zijn leven (Van Remoortel is 70, red.).”

Dejan Veljkovic.
Photo News Dejan Veljkovic.

“Handen niet verbranden”

In het laatste luik overschouwde Wagner de schuld van de makelaars. “Die is bij Dejan Veljkovic overduidelijk. Hij is dé centrale figuur en gaf blijk van weinig normbesef. Ik hoop dat hij na deze procedure zal weten hoe laat het is.”

In Walter Mortelmans zag Wagner een “door de wol geverfde makelaar” die zich niet bezighoudt met correct te handelen, wel hoe hij kan sjoemelen zonder gepakt te worden. “Onder de nieuwe eigenaars verdween Walter Mortelmans wat uit beeld bij KV Mechelen. Tot hij plots bruikbaar werd in de degradatiestrijd, omdat hij spelers bij Waasland-Beveren had. Hij meet zichzelf graag de reputatie van ‘vlekkeloos, witte ridder’ toe. Maar daags voor de wedstrijd liet hij wel zijn speler Myny contacteren. Meneer Mortelmans engageerde zich tegenover KV Mechelen om de speler te spreken. ‘Maar hij zou zien dat hij zijn handen niet zou verbranden’.”

Kris Wagner.
Photo News Kris Wagner.

Thomas Troch, de makelaar die het dichtst bij Myny stond, besprak Wagner sneller: “Hij is de laatste schakel tussen Mortelmans en Myny. Hij heeft gelogen hier tijdens de tuchtdebatten.” Tot slot oordeelde Wagner dat ook Evert Maeschalck op de hoogte was van matchfixing: “Hij weet dat men hem vraagt om mee te werken. Louter voor de schone schijn, om mensen te vriend te houden, wekt hij de schijn dat hij eraan meewerkt. Dat gedrag is bijzonder laakbaar. Men bedriegt de bedrieger, maar door de feiten niet te melden, vermijdt hij dat de feiten aan het licht komen en mogelijk hadden kunnen worden vermeden.”

Onderzoekscoördinator uit de wind

Wagner hekelde tot slot de pogingen van de tegenpartij om de aandacht af te leiden van de essentie van matchfixing: “Men probeert een hindernissenparcours op te zetten en mij stokken in de wielen te steken. Het zal niet lukken. Een leger van twintig à dertig soldaten zal een tankbataljon niet kunnen stoppen met enkel strohalmen.” Zo vond hij de poging om het werk van de onderzoekscoördinator te bagatelliseren beneden alle peil: “Wanneer blijkt dat een procedure in ieder opzicht naar behoren verlopen is, zal men er een personenstrijd van maken. In de hoop de zaak te kunnen vertragen. De verwijten missen iedere grondslag. In werkelijkheid heeft de onderzoekscoördinator titanenwerk verricht.”

Om zijn pleidooi af te sluiten kwam Wagner terug op een uitspraak van Shakespeare die een advocaat van de tegenpartij eerder had gebruikt over het gevoerde onderzoek: ‘There is something rotten in the state of Denmark.’ Wagner schoot met scherp terug: “There’s something rotten in these two clubs” en las als slotakkoord een bericht voor dat hij van een anonieme supporter had gekregen: “Succes Kris. Het is simpel. We willen een eerlijke sport. Waar bedriegers worden bestraft, op basis van de reglementen die ze zelf gestemd hebben.’ Wel, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.70 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Lodewijk Verborgt

  Die bondsprocureur Wagner is zelf voor geen haar te vertrouwen. Waarschijnlijk gaat hij hier zo hard te keer om de aandacht af te leiden van bepaalde Waalse clubs en wat daar allemaal gebeurd is. Als je zijn kop goed bekijkt zie je genoeg, een boeventronie.

 • FREDDY ELEWAUT

  Kan mij iemand vertellen hoe het komt dat er maanden geleden reeds verteld werd dat Lokeren niet ging zakken was het proces dan al gemaakt voor dat iedereen al gegevens had ?

 • Patrick Martens

  Heel de voetbal gewoon afschaffen? Corruptie, politiebegeleiding bij matchen wat handenvol geld kost en hooligans. Weg ermee.

 • Bruno Beirnaert

  @mark peeters: De club niet straffen? Het is wel competitievervalsing ten nadele van andere, eerlijke clubs. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor hun club.

 • Jean Van Rompaey

  Heel jammer voor de supporters maar ze zouden beter de bestuursleden - die wilden valsspelen of de reglementen niet volgden, die ze kennen - ter verantwoording roepen .