"Deputatie kan zich niet uitspreken over buurtweg Parking C"

BELGA
De Vlaams-Brabantse deputatie kan volgens gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) geen beslissing nemen over de afschaffing van de buurtweg door Parking C zonder dat de gemeenteraad van Grimbergen een voorstel in die zin heeft overgemaakt. Dehaene verwijst daarmee naar een arrest van de raad van state uit 1994 waarbij een deputatiebeslissing tot afschaffing van een buurtweg vernietigd werd omdat de betrokken gemeenteraad niet in die zin beslist had.

Projectontwikkelaar Ghelamco kan zonder de afschaffing van de buurtweg geen bouwvergunning bekomen voor het Eurostadion dat het op Parking C wil bouwen. Het schepencollege van Grimbergen had een tiental dagen terug een voorstel tot afschaffing geagendeerd op de gemeenteraad, maar dit werd bij staking van stemmen niet goedgekeurd. Dat het voorstel geen meerderheid haalde, was het gevolg van het feit dat de 3 raadsleden van Groen, die deeluitmaken van de meerderheid, tegenstemden.

Ghelamco onderzoekt momenteel een aantal juridische pistes om deze buurtweg toch te kunnen afschaffen, maar het is onduidelijk hoe dit nog kan. "De wet 1846 op de buurtwegen is duidelijk. Het is de deputatie die terzake bevoegd is om een beslissing te nemen, maar kan zich pas uitspreken als de gemeenteraad een voorstel in die zin gedaan heeft. In het andere geval is de deputatie niet gevat in dit dossier", aldus Tom Dehaene, die zich niet wil uitspreken over andere pistes die momenteel circuleren.