En toen ging de referee zich met het zaakje bemoeien...

Zij die denken dat alle referees in het MMA schrik hebben om in te grijpen tijdens een kamp, moeten maar een keertje naar bovenstaande beelden kijken. Op de beelden, die dateren van afgelopen weekend (tijdens het evenement met de naam FIGHT UK MMA - Last Man Standing), zie je hoe Nathias Frederick en Ahmad Aswad mekaar partij geven. Nathias leek laatstgenoemde KO te hebben gemept, maar blijkbaar was hij toch nog niet tevreden met het resultaat. Hij bleef maar inmeppen op Aswad, en dat had ook Leon Roberts, de kloeke scheidsrechter, meteen in de smiezen: die gooide zich zelf op Nathias om die vervolgens met een klem tot bedaren te brengen. Kordaat tussenkomen, als u het ons vraagt!