Bezoekers Olympische Spelen mogen foto's niet op Facebook of Twitter zetten

AFP
Vorige week klaagden fotografen al dat veiligheidsagenten hen verhinderden vanop openbare plaatsen foto's te nemen van de olympische sites, maar het lijkt erop dat tickethouders zich aan nog striktere regels zullen moeten houden van zodra de Spelen begonnen zijn. Het Olympisch comité zou immers van plan zijn bezoekers te verbieden foto's of video's van de spelen op sociale media als Facebook en Twitter te zetten.

In de voorwaarden voor tickethouders staat letterlijk: "Beelden, video of geluidsopnames van de Spelen genomen door een tickethouder mogen enkel in de privésfeer gebruikt worden. Een tickethouder mag die opnames nergens publiceren, ook niet op socialenetwerksites of het internet in het algemeen. Die opnames mogen onder geen beding gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zij het op het intenet of anderszins, en ze mogen ook niet aan derden overgemaakt worden voor commerciële doeleinden".

Ervoor zorgen dat alle bezoekers hun souvenirs aan de Spelen privé houden, zal nog een taak van olympische omvang worden.