"IAAF blokkeert publicatie dopingonderzoek"

EPA
De wereldatletiekunie IAAF houdt al jaren de publicatie tegen van een dopingonderzoek uit 2011. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Times. Uit het onderzoek zou blijken dat ruim eenderde van alle topatleten die deelnamen aan het WK de dopingregels zou hebben overtreden.

Het onderzoek werd destijds uitgevoerd door de universiteit van het Duitse Tübingen, maar de resultaten zijn nog steeds niet gepubliceerd. Volgens de IAAF is er nog steeds onderhandeling gaande over de publicatie. De universiteit brengt daar tegenin dat het onderzoek nooit in opdracht van de atletiekunie is uitgevoerd.

'De IAAF houdt de publicatie al die tijd tegen zonder goede argumenten. Dit is een serieuze inbreuk op de vrijheid van publicatie', aldus hoofdonderzoeker Rolf Ulrich in The Sunday Times.

Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens het WK in Zuid-Korea in 2011. Volgens het bestuur van de IAAF zijn er nog altijd 'discussies gaande met het onderzoeksteam en het WADA (het antidoping agentschap) over de publicatie'.

Volgens The Sunday Times, die het onderzoek heeft ingezien, zouden tussen de 29 en 34 procent van alle 1800 WK-deelnemers hebben toegegeven dat ze de dopingregels in de voorgaande 12 maanden hadden geschonden. Een maand na het onderzoek werden de onderzoekers gedwongen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

"Doping onder atleten schering en inslag"

Begin deze maand werd bekend dat de bloedwaarden van honderden atleten, onder wie medaillewinnaars bij de WK atletiek en Olympische Spelen, verdacht zijn. Twee dopingexperts die zijn geraadpleegd door de Duitse omroep ARD en The Sunday Times zeiden dat op 2 augustus. De media kregen ruim 12.000 testresultaten van circa 5.000 atleten toegespeeld via een klokkenluider en lieten die analyseren door Australische deskundigen.

De bloedwaarden stammen uit de periode 2001 tot 2012 en hebben betrekking op atleten uit alle disciplines. Volgens de experts kan één op de zeven resultaten niet op natuurlijke wijze worden verklaard.

Het percentage verdachte resultaten is hoger bij de afstandslopers: van 800 meter tot de marathon. De waarden van 800 atleten zijn verdacht tot zeer verdacht. Volgens de experts vertoont grofweg één op de drie medaillewinnaars afwijkende bloedwaarden: van de 146 omstreden atleten veroverden 55 het goud. Namen van sporters zijn niet vrijgegeven.

Volgens de ARD is eenderde van de atleten met verdachte bloedwaarden geschorst of onderwerp van lopend tuchtonderzoek. De rest is niet schuldig bevonden aan sportieve fraude.

Atletiekfederatie IAAF zei destrijds te twijfelen aan de analysemethode van de media. Tot 2009 konden atleten niet worden geschorst op grond van bloedwaarden. Dat is wel mogelijk sinds de introductie in het bloedpaspoort dat jaar, maar alleen onder strikte voorwaarden.

'Bloeddoping kan niet bewezen worden op grond van een enkele waarde', aldus de federatie. Er kunnen verschillende redenen zijn voor afwijkende bloedwaarden: ziekte, vermoeidheid, hoogtetraining, zwangerschap, uitdroging, onzorgvuldige opslag van bloed en instabiele apparatuur. Volgens de IAAF zijn alle afwijkende testresultaten systematisch onderzocht. De bond besteedt 2,5 miljoen dollar van de jaarlijkse inkomsten van 58 miljoen aan dopingbestrijding.